ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Adviseur Bestuurszaken

Omschrijving opdracht:
Voel jij je als een vis in het water in een politiek-bestuurlijke omgeving? Zet jij je tanden graag in beleidsmatige vraagstukken? Ga dan aan de slag in ons team van bestuurlijk adviseurs bij de afdeling Bestuursondersteuning van de Eenheid Oost-Brabant.

Wat ga je doen?
Binnen ons team hebben we ruimte voor de inhuur van 2 Fte tijdelijke bestuursadviseurs in aanvulling op het huidige het team bestuursadviseurs om samen voldoende in te kunnen spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen en discussies die de politie raken.
Als tijdelijk bestuursadviseur word je ingezet op vraagstukken die zich op het politiek- bestuurlijke vlak afspelen. Je bent een proactieve adviseur die met collega’s creatieve adviezen en oplossingen verkent en uitwerkt. Samen met de bestuursadviseurs van de eenheidsleiding en districten vorm je een netwerk voor de eenheid en overziet samen het complexe werkveld. Je staat in verbinding met de operatie en waar nodig neem je het voortouw. Je vormt daarnaast een actief netwerk met het bestuur, het OM en andere partners en vertegenwoordigt de politie in overleggen.
Je onderscheidt makkelijk hoofd- van bijzaken. Je kunt de kern van de discussie goed samenvatten, zodat de geadviseerde een adequate, scherp en onafhankelijk advies ontvangt. Je stuurt scherp op agendavorming en tijdigheid en kwaliteit van de stukken voor het overleg. Jij doorgrondt complexe informatie snel en begrijpt de achterliggende belangen en weet daarbij feilloos om te gaan met de vertrouwelijkheid van informatie.
Binnen het team wordt flexibiliteit gevraagd om waar nodig taken van elkaar op te vangen. Men leert van elkaar en versterkt elkaar bij de ontwikkeling van werkwijzen die ten goede komen aan de veiligheidsaanpak. Je neemt hierbij je uitstekende algemene ontwikkeling, politiek bestuurlijke antenne, oprechte nieuwsgierigheid, de onbevangenheid om overal op af te stappen en de overtuiging dat delen vermenigvuldigen is mee. Gezien de samenstelling van het team zullen je werkzaamheden zich voornamelijk richten op specifieke thema’s en projecten om daarmee de werkdruk in het team te verlichten.

Waar ga je werken?
De werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit Den Bosch. De staf van Eenheid Oost-Brabant bestaat uit de afdelingen Politieprofessie, Control, Bestuursondersteuning, Veiligheid, Integriteit en Klachten en Communicatie. Vanuit de staf wordt ingezet op integrale advisering. Dit betekent dat vaak meerdere medewerkers vanuit de staf een rol kunnen spelen bij de ondersteuning van de lijn. Als adviseur vorm je een belangrijk koppelvlak tussen de operatie en de staf en is het jouw taak om relevante expertise vanuit de staf in te schakelen.
Het Team Bestuursondersteuning bestaat uit 7 bestuursadviseurs, het cluster privacy/juridische zaken en het secretariaat eenheidsleiding. De Afdeling Bestuursondersteuning adviseert de eenheid op bestuurlijke, politieke en juridische vraagstukken van Eenheid Oost-Brabant. De afdeling werkt nauw samen met de districten, diensten, andere staven van de eenheden en de landelijke korpsstaf.

Wie ben jij?
Jouw adviezen zijn helder en overtuigend. Je overziet het geheel aan werkzaamheden, weet vragen te verhelderen en taken goed af te bakenen. Het opbouwen en onderhouden van een netwerk gaat je bijzonder goed af. Je toont initiatief en bent klantgericht. Flexibiliteit is belangrijk, zowel qua werkzaamheden als qua locatie. Je werkt op inspirerende wijze samen. Daarnaast beschik je over:
- minimaal een HBO diploma;
- minimaal 2 jaar ervaring als politiek-bestuurlijk adviseur
- affiniteit met beleids- en besluitvormingsprocessen;
- kennis van (het werkveld van) de politieorganisatie en de omgeving waarin de politieorganisatie opereert;
- een zeer goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift.

Doelstelling:
Als tijdelijk bestuursadviseur word je ingezet op vraagstukken die zich op het politiek- bestuurlijke vlak afspelen. Gezien de samenstelling van het team zullen je werkzaamheden zich voornamelijk richten op specifieke thema’s en projecten, om daarmee de werkdruk in het team te verlichten.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
Als tijdelijk bestuursadviseur word je ingezet op vraagstukken die zich op het politiek- bestuurlijke vlak afspelen. Je bent een proactieve adviseur die met collega’s creatieve adviezen en oplossingen verkent en uitwerkt.
Het leveren van kwalitatieve advisering en daarmee het verlichten van de werkdruk door het opleveren van tijdige adviezen.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.
Functie eisen (knock-out criteria):
1. minimaal een HBO-diploma.
2. minimaal 2jaar ervaring als politiek-bestuurlijk adviseur.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Bij voorkeur heb je affiniteit met beleids- en besluitvormingsprocessen.
2. Bij voorkeur heb je langer dan 2jaar (zoals in eis 3) ervaring als politiek-bestuurlijk adviseur.
3. Bij voorkeur heb je kennis van (het werkveld van) de politieorganisatie en de omgeving waarin de politieorganisatie opereert

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den BoschStartdatum: 13-03-2023Duur: 29-02-2024Optie op verlenging: optioneelInzet: 36 uur per weekTarief: marktconformSluitingsdatum: 02-02-2023Sluitingstijd: 09:00Intakegesprek: zsm na de beoordeling

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: Adviseur BestuurszakenOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Bosch
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
13-03-2023
referentie:
ITC-ICAP20358
duur opdracht:

uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
25-01-2023 14:39:15