Business Developer NLX, Den Haag

Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Business developer NLX.

Omschrijving opdrachtgever:
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.

Over project Common Ground:
Common Ground is een visie op de informatievoorziening van de overheid, waarbij data uitsluitend nog via API’s wordt ontsloten – in tegenstelling tot de huidige gebruikelijke praktijk waarbij data tussen applicatiesilo’s wordt gekopieerd en gesynchroniseerd. Onder aansturing van product owners uit gemeenten wordt software gemaakt die bijdraagt aan het realiseren van deze visie. De realiserende teams werken Agile. Alle producten (waaronder de NLX) worden Open Source en onder een vrije licentie gepubliceerd. Een voorbeeld daarvan is te vinden op https://gitup.com/VNGRealisatie/nlx.

Over Unit Architectuur en Standaarden:
e unit Architectuur en Standaarden helpt gemeenten grip te krijgen op hun informatievoorziening, zodat zij inwoners en ondernemers optimale dienstverlening kunnen bieden en hun beleid efficiënt kunnen uitvoeren. Uitgangspunt daarbij zijn de functionele behoeften van gemeenten en de beweging Samen Organiseren, die zich richt op het ontwikkelen van collectieve voorzieningen voor gemeenten. Hiervoor realiseert de unit concrete producten en diensten onder de noemer GEMMA - Gemeentelijke Model Architectuur. De unit faciliteert het project Common Ground door het beschikbaar stellen van kennis en resources.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden:
- Opstellen en formulieren van een (product) strategie NLX gateway;
- Ontwikkelen van een strategie voor de implementatie en verbreding van de NLX gateway;
- Vertalen van de strategie naar een stappenplan voor de implementatie van de NLX gateway en een duidelijke instructie voor gemeenten en leveranciers die deze toepassing gaan gebruiken. Via het reeds ontwikkelde developersportaal;
-Bijdragen aan de verbreding van de toepassing van de NLX gateway bij partners en stelselvoorzieningen als het Kadaster, KvK, Logius, etc.;
-Actief bijdragen aan het overheid breed werkend krijgen van de NLX gateway;
- Opstellen van een plan om kennis en expertise bij gemeenten te vergroten over toepassing van de technieken die binnen de Common Ground worden toegepast;
- Leads vormgeven. Dus na het eerste gesprek oppakken, vasthouden en tot uitvoering brengen;
- Projectplannen maken voor toepassingen om deze tot realiteit te brengen. Het ondersteunen aan of nemen van product ownership van de kerngroep op Common Ground-producten;
- Voorbereiden van besluitvorming door de kerngroep Common Ground en waar nodig de Taskforce Samen Organiseren of het college van Dienstverleningszaken.

Resultaat van de opdracht:
- Een gedragen (product) strategie voor de NLX gateway en een roadmap voor de verdere (door) ontwikkeling.
- Zorgdragen voor brede bekendheid onder gemeenten en ketenpartners binnen de digitale overheid over de NLX gateway en de Common Ground architectuur.
- Daarmee een basis leggen voor het breed laten landen van de NLX gateway zodanig dat hiermee maximale meerwaarde wordt bereikt voor Nederlandse gemeenten.
- Tevens het doortrekken van visie naar andere overheidspartners en opstellen van plannen om hier invulling aan te geven.

Gewenst profiel:
- Kennis op WO niveau, bij voorkeur op het gebied van informatisering;
- Actuele kennis van en ervaring met de ontwikkeling en implementatie van ICTstandaarden bij de overheid;
- Ruime ervaring in de samenwerking met marktpartijen bij de ontwikkeling en implementatie van ICT-standaarden bij de overheid;
- Beschikken over een visie op de toekomstige ontwikkeling van ICT-standaarden bij de overheid;
- Beschikken over een concrete visie op de wijze waarop de NLX overheid breed ingevoerd en ingezet kan worden;
- Diepgaande kennis van moderne technieken van software ontwikkeling en deployment;
- Diepgaande kennis van het gebruik en het ontwikkelen van API services;
- Diepgaande kennis van privacy en beveiligingsrichtlijnen voor het ontsluiten van data;
- Relevante werkervaring in het veld van gemeentelijke informatievoorziening;
- Kennis van (keten)partijen, koepels en de gemeentelijke ICT markt;
- Aantoonbaar ruime ervaring met het initiëren en uitvoeren van vernieuwingen en veranderingen op het terrein van ICT binnen de overheid op bestuurlijk en ambtelijk (top)niveau;
- Aantoonbare ervaring met het omzetten van kansrijke technische initiatieven naar toepasbare breed inzetbare oplossingen.

Functie eisen (knock-out criteria):
- Je bent beschikbaar voor het matchgesprek.
- Je bent uiterlijk 1 februari 2019 beschikbaar voor de opdracht.
- Je hebt WO werk- en denkniveau, bij voorkeur op het gebied van informatisering.

Functie wensen (gunningscriteria):
- Je hebt actuele kennis van en ervaring met de ontwikkeling en implementatie van ICT-standaarden bij de overheid.
- Je hebt ruime ervaring in de samenwerking met marktpartijen bij de ontwikkeling en implementatie van ICT-standaarden bij de overheid.
- Je beschikt over een visie op de toekomstige ontwikkeling van ICT-standaarden bij de overheid.
- Je beschikt over een concrete visie op de wijze waarop de NLX overheid breed ingevoerd en ingezet kan worden.
- Je hebt diepgaande kennis van moderne technieken van software ontwikkeling en deployment.
- Je hebt diepgaande kennis van het gebruik en het ontwikkelen van API services.
- Je hebt diepgaande kennis van privacy en beveiligingsrichtlijnen voor het ontsluiten van data.
- Je hebt relevante werkervaring in het veld van gemeentelijke informatievoorziening.
- Je hebt kennis van (keten)partijen, koepels en de gemeentelijke ICT markt.
- Je hebt ruime ervaring met het initiëren en uitvoeren van vernieuwingen en veranderingen op het terrein van ICT binnen de overheid op bestuurlijk en ambtelijk (top)niveau.
- Je hebt ervaring met het omzetten van kansrijke technische initiatieven naar toepasbare breed inzetbare oplossingen.

Competenties:
- Communicatief vaardig (zowel verbaal als schriftelijk)
- Netwerken
- Luisteren
- Overtuigingskracht
- Analytisch
- Samenwerkingsgericht
- Kwaliteitsgericht
- Proactief
- Zelfstandig

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: zsm, uiterlijk 1 februari
Duur: 3 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: maximaal 24 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 23-01-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 29 januari 2019, tussen 12:00-15:00 uur

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: Business, Developer, NLX, implementatieOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Groep
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
zsm, uiterlijk 1 februari
referentie:
ITC-ICBO01264
duur opdracht:
3 maanden
uren per week:
24 uur
publicatiedatum:
11-01-2019 22:34:31
terug naar zoekresultaten  |  vorige  |  volgende  |  alle vacatures