ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor Gemeente Heerde zijn wij op zoek naar een Gezinscoach kinderen 4-12 jaar *Payroll*

LET OP:
Deze opdracht kan niet ingevuld worden door een ZZP-er. De kandidaat is elders in dienst of is bereid deze opdracht op basis van payroll in te vullen.

Wie zijn wij
“Stip is het Steun- en InformatiePunt van de gemeente Heerde. Stip is onderdeel van de afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding van Heerde. Stip heeft als taak om inwoners advies te geven, de juiste ondersteuning te bieden of te begeleiden naar de juiste hulp. Het gaat daarbij om wonen, werken, financiën, gezond en veilig opgroeien en ouder worden en inburgeren etc. De afdeling bestaat uit Preventie, sociaal werk, WMO, dagaktivering, Participatie, Inkomen, Schulddienstverlening en Jeugd. Ouders zijn in de basis in principe zelf verantwoordelijk voor het opvoeden en opgroeien van hun eigen kinderen. Soms lukt dit door omstandigheden niet en is zelfs de veiligheid in het geding. Onze professionals versterken daarbij de ouderlijke competenties zo kort als mogelijk en zo lang als nodig is.

Wat verwachten wij van de functie
Als gezinscoach ben je vanuit het team 0-100 het eerste aanspreekpunt voor jeugdigen (in hun eigen leefwereld en op scholen) of voor gezinnen zodat de eerste problematiek voorkomen kan worden. Je draagt zorg voor je caseload welke voornamelijk bestaat uit gezinnen met jonge kinderen in de basisschoolleeftijd. Je ondersteunt kort- dan wel langdurig de gezinnen en betrokkenen. Je bepaalt samen met het gezin welke specialistische zorg eventueel nodig is en voert waar nodig casusregie waarbij je samenwerkt met diverse partijen. Je bespreekt indien nodig je casussen in het casusoverleg en valt als nodig terug op de orthopedagoog of operationeel leidinggevende. Je bent aanspreekpunt voor professionals uit het voorliggende veld ten behoeve van consultatie en advies.

Wat ga je doen
Je bent aanwezig op basisscholen en het eerste aanspreekpunt voor alle vragen op deze scholen. Verder ondersteun je collegae in het omgaan met specifieke vragen op het terrein van jouw deskundighed, draagt zorg voor je caseload. Je bepaalt samen met het gezin welke specialistische zorg/begeleiding eventueel nodig is en voert waar nodig casusregie waarbij je samenwerkt met diverse partijen, je bespreekt indien nodig je cases in het casusoverleg en valt zonodig terug op de orthopedagoog of leidinggevende.

Voor wie werk je
Je werkt vanuit het team 0-100 waarin alle functies vertegenwoordigd zijn die met onze inwoners te maken hebben binnen het sociaal domein.
j_id0__j_id1__j_id126__j_id375__j_id685__j_id703__j_id705 = window.onload; window.onload=function() { if (j_id0__j_id1__j_id126__j_id375__j_id685__j_id703__j_id705!= null) j_id0__j_id1__j_id126__j_id375__j_id685__j_id703__j_id705();};
Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO-opleiding Social Work, Pedagogiek of vergelijkbare opleiding. Dit blijkt duidelijk uit het CV.
2. Jebeschikt over minimaal 1 jaar ervaring als ambulant werker in de zorg voor jeugd. Dit blijkt duidelijk uit het CV.
3. Je bentSKJ geregistreerd. Dit blijkt duidelijk uit het CV (incl. registratienummer).

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je beschikt over op CV aantoonbare kennis van de normale ontwikkeling van het jonge kind tot 12 jaar.
2. Jebeschikt over op CV aantoonbare ervaring met het opstellen van een gezinsplan en veiligheidsplan.
3. Je beschikt over op CV aantoonbare ervaring met het voeren van casusregie.


Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Heerde
Startdatum: 13-2-2023
Duur: 12-1-2024
Optie op verlenging: Ja, 2 maal 1 jaar
Inzet: 24 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 01-02-2023
Sluitingstijd: 9.00 uur
Intakegesprek: N.t.b

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: Gezinscoach kinderen 4-12 jaar *Payroll*OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Heerde
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
13-2-2023
referentie:
ITC-ICAP20355
duur opdracht:

uren per week:
24 uur
publicatiedatum:
25-01-2023 10:15:23