ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een IV-expert Sensing.

Omschrijving opdracht:
De Dienst Informatiemanagement van de Nationale Politie voeren verschillende taken uit, waaronder functioneel beheer, advisering, relatie- en service level management, gegevensgebruik en –beheer. Ook bewaken we de kwaliteit en integriteit van vastgelegde gegevens. Wij werken volgens het Scaling Agile Model Politie ter ondersteuning van het snel en wendbaar realiseren van de gewenste informatievoorziening. Bij de Dienst Informatiemanagement werken landelijk ruim 600 collega's. Vanuit Afdeling Advies werk je gedeconcentreerd voor de business. De politie en het politiewerk is dynamisch en voortdurend in ontwikkeling. Als IV-expert Sensing ben je medeverantwoordelijk voor het adequaat laten werken van de informatievoorzieningsketen: van beleidsthema's tot applicaties en systemen.

Je adviseert en regisseert bij de intake, vormgeving en uitvoering van (implementatie)projecten die meerdere, met elkaar samenhangende, portefeuilles raken. Ook draag je in het (Senior) Product Owner team bij aan het agile voortbrengingsproces van de Politie IV. Je draagt zorg voor een goede vraagarticulatie aan de hand van IV-verzoeken vanuit de business en verricht de benodigde (informatie- en proces-) analyses en vooronderzoeken. Hierbij houd je rekening met de IV-strategie en de ontwikkelingen binnen het IV-landschap en stuur je actief aan op synergie-effecten tussen dat wat goed is voor het politiewerk en dat wat noodzakelijk is om de informatievoorziening van de politie te verstevigen. Namens de IV-keten ben jij sparringpartner voor IV-gerelateerde vraagstukken en lever je gevraagd en ongevraagd advies. Je bouwt en onderhoudt in- en externe netwerken van specialisten en werkt mee met de belangrijkste stakeholders aan het ontwikkelen van een visie en strategie op de onderwerpen uit de IV-keten. Ook draag je bij aan het informatiebeleid van de politie en het opstellen van bijvoorbeeld portfolio realisatieplannen, roadmaps, impactanalyses en business/IV epics.

Doelstelling:
Jij begrijpt als expert informatievoorziening dat stilstand achteruitgang is. Technologische ontwikkelingen en de snel veranderende wereld van digitalisering en globalisering hebben een grote invloed op criminaliteit en veiligheid. Denk aan cybercriminaliteit, de bescherming van persoonsgegevens en de gevolgen van onze netwerksamenleving. Kortom, ICT dringt steeds verder door in de kern van het politiewerk waarbij we te maken hebben met onder andere het realtime observeren, vastleggen, duiden en uitwisselen van (camera)beelden en mobiel werken. Met het Team Informatievoorziening Experts willen we in ons advieswerk daarom:
- de werelden van politieoperatie en informatievoorziening bij elkaar brengen en verbinden;
- de bestaande informatievoorziening optimaliseren en vernieuwen;
- nieuwe concepten ontwikkelen en het politiewerk daarmee naar een nóg hoger niveau brengen.

Verantwoordelijkheden:
Zie vorenstaande.

Vakmatige taken:
Jij staat als expert informatievoorziening midden in deze wereld. Vanuit die positie haal en krijg jij opdrachten van collega’s die een nieuwe voorziening willen ontwikkelen of een al in werking zijnde product willen verbeteren. Dat varieert van een nieuwe toepassing voor de agenten op straat tot een advies over de consequenties van de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het is aan jou om zulke wensen concreet te maken. Dat doe je door projecten te begeleiden en informatieprocessen te borgen. Een uitdagende klus die jij weet te klaren.

Verder:
- adviseer je over informatievraagstukken op basis van vakinhoudelijk onderzoek, analyses en plannen;
- vertaal je samen met de coördinerend businessexpert plannen naar individuele werkafspraken;
- bewaak je de voortgang van projecten, zit je strak op de planning en zorg je voor de nodige aansturing;
- definieer je (non-)functionele gebruikersspecificaties en werk je aan de uitvoering van informatiebeveiligingsbeleid en -maatregelen;
- stel je IV-epics, capability’s en user story’s op.

Leidinggevende taken:
Niet van toepassing.

Contacten:
Hoofdzakelijk interne contacten.

Inzet in de lijn of project:
De inzet is op projectmatige basis, maar binnen de lijn.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 24-08-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 23-08-2021 voor 36 uur per week.
2. Je beschikt over een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau. Losse (deel)certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien.
3. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als adviseur informatiemanagement of gelijkwaardig, binnen 1000+ organisaties.
4. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met de agile/scrum manier van werken.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je beschikt over werkervaring met het opstellen van IV-epics, capabilities en user stories.
2. Je hebt werkervaring met het creëren van concepten op het gebied van architectuur, informatiebeveiliging en requirementanalyse.
3. Je bent bij voorkeur gecertificeerd business-/requirementsanalist.
4. De afgeronde, erkende en volwaardige opleiding zoals gevraagd bij eis 2 (minimaal HBO niveau), is bij voorkeur in de richting van Bedrijfskundige Informatica, Bedrijfskunde of Bestuurskunde.
5. Je hebt bij voorkeur werkervaring binnen de (semi-)overheid/Politie.

Competenties:
- Maatschappelijke-oriëntatie; Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.
- Organisatiesensitiviteit; Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
- Overtuigingskracht; Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
- Klantgerichtheid; Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
- Netwerkvaardigheid; Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
- Flexibel gedrag; Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Driebergen
Startdatum: 24-08-2020
Duur: 23-08-2021
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 29-05-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 23/24

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in "Word-formaat" geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de "ik-vorm", waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: IV, expert, informatie, business, requirement, analistOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Marike Schuring
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Driebergen
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
24-08-2020
referentie:
ITC-ICBO05603
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
19-05-2020 19:12:03