ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Gemeente Nieuwegein zijn wij op zoek naar een Informatie Adviseur / Informatiemanager.

Omschrijving opdrachtgever:
Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen voor ongeveer 63.000 inwoners. Nieuwegein ligt centraal en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en uitstekend openbaar vervoer.
De gemeentelijke organisatie is informeel en ambitieus. Met circa 550 medewerkers wordt gewerkt aan een toekomstbestendige en bedrijvige stad. Het prachtige, moderne en lichte Stadshuis staat in het levendige centrum van Nieuwegein met volop winkels in de buurt.
De lijnen in de organisatie zijn kort, er is een informele werksfeer en er is volop ruimte voor nieuwe ideeën en eigen initiatief. De bedoeling van de organisatie is om bij te dragen aan een bloeiende Nieuwegeinse samenleving. De organisatiefilosofie kent de volgende uitgangspunten:
- Wij werken vanuit de bedoeling.
- Wij zijn één organisatie.
- Wij vertonen eigenaarschap.

Omschrijving opdracht:
Binnen de gemeente Nieuwegein vormen moderne informatietechnologie en een integere informatiehuishouding de belangrijke randvoorwaarden bij het waarmaken van onze ambities. Het team Regie & Advies draagt zorg voor een goede afstemming tussen de wensen van de interne ‘klanten’ en de mogelijkheden die de collega’s van het team Beheer & Uitvoering of de markt bieden. Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een Adviseur Informatiebeleid die de gemeente Nieuwegein adviseert en ondersteunt.

Omschrijving werkzaamheden:
Als Adviseur Informatiebeleid ben je binnen de organisatie het eerste aanspreekpunt voor de wensen van collega’s van afdelingen. Je helpt hen bij het realiseren van hun doelstellingen. Vaak gaat het om digitalisering of optimalisatie van processen, introductie van nieuwe toepassingen en dienstverleningsafspraken. Je geeft advies, helpt en ondersteunt bij het opzetten van plannen en projecten. Je hanteert hierbij de architectuurkaders die door de architecten zijn opgesteld.
Op overtuigende wijze informeer je interne klanten over de informatiearchitectuur en hoe deze bijdraagt aan de bedrijfsdoelen. Je combineert op soepele wijze jouw kennis van informatietechnologie aan onze organisatiedoelstellingen en vermindert de complexiteit van het ICT-landschap door standaarden toe te passen en te werken onder architectuur.

Kerntaken en verantwoordelijkheden:
De functie van Adviseur Informatiebeleid heeft twee kerntaken, namelijk adviseren en regisseren.

Als adviseur:
- Ondersteun en adviseer je afdelingen bij vraagstukken over het informatiemanagement;
- Ontwerp en onderhoud je met collega’s een samenhangende toekomstbestendige informatiehuishouding en architectuur op basis van landelijke standaarden.
- Signaleer je risico's in de bedrijfsvoering over informatiemanagement, onderzoek je de risico’s en communiceer je hierover met de betrokkene(n).
- Adviseer je over beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering van de informatievoorziening en stel deze in voorkomende gevallen zelf op;
- Toets je voorstellen en plannen van aanpak vanuit de lijnorganisatie aan architectuur en informatiebeleid en adviseer je hierover aan lijnmanagement en directie;
- Volg je de (landelijke en gemeentelijke) ontwikkelingen van wet- en regelgeving en ICT-standaarden en adviseer je over de consequenties hiervan.
- In voorkomende gevallen voer je (kleinere)projecten uit die voortkomen uit het advieswerk.

Als regisseur:
- Voer je de regie op gemeente brede onderzoeksprojecten en vraagstukken die betrekking hebben op de gemeentelijke informatievoorziening, onder andere impactanalyses en advies op informatievraagstukken.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal Hbo niveau.
2. Je hebt aantoonbare werkervaring als Informatie Adviseur.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Informatie Adviseur.
2. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar bij een gemeentelijke instelling.
3. Je hebt een afgeronde opleiding Informatiemanagement of vergelijkbaar op minimaal Hbo-niveau.
4. Je hebt aantoonbare ervaring met bijdragen aan of opstellen van informatieplannen, informatiearchitecturen en de implementatie daarvan.
5. Je hebt aantoonbare kennis van methoden op het gebied van project- en programmamanagement (Prince2, MSP, IPMA) en procesgericht werken (ITIL, ASL, BiSL), blijkend uit relevante werkervaring.
6. Je hebt aantoonbare kennis van Dynamische Architectuur (DYA) en daaruit afgeleide methoden en technieken, blijkend uit relevante werkervaring.

Competenties:
- Je bent een verbinder, teamspeler, beschikt over netwerkvaardigheden, je hebt overtuigingskracht en bestuurlijke sensitiviteit.
- Je bent analytisch, ondernemend, creatief en hebt een frisse kijk op de zaken waarbij je ook ‘van buiten naar binnen’ kunt kijken.
- Je bent goed in staat om de vraag vanuit de business te vertalen naar oplossingen die passen binnen en bijdragen aan het geheel van informatiemiddelen.
- Je kunt schriftelijk en mondeling helder communiceren op alle niveaus met alle stakeholders.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Nieuwegein
Startdatum: 08-04-2020
Duur: 6 maanden
Optie op verlenging: optioneel
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 30-03-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 03-04-2020

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: informatiemanager, informatieadviseur, gemeente, informatiearchitectuurOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Nieuwegein
provincie:
Utrecht
uurtarief:
Marktconform
start project:
08-04-2020
referentie:
ITC-ICMO05233
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
26-03-2020 15:31:04