ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Aanvraag ICS04842 Tijdelijke inhuur

Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een NFI Infrastructuur Specialist.

Omschrijving opdrachtgever:
Werken bij het Rijk betekent werken aan zaken die het hele land aangaan en bijdragen aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving waar alle mensen, ongeacht hun herkomst, volwaardig aan kunnen deelnemen. Justitie verdedigt en beschermt de rechtsorde.
Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is een agentschap van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en levert kwalitatief hoogwaardige forensische diensten met behulp van state-of-the-art technologie en wetenschap. Gedreven NFI-professionals richten zich gezamenlijk op het tijdig leveren van begrijpelijke, objectieve en zo nodig multidisciplinaire forensische analyses, op meer dan dertig onderzoeksgebieden zoals DNA, pathologie en toxicologie, maar bijvoorbeeld ook digitale technologie en wapens. De resultaten spelen een belangrijke rol bij opsporing, vervolging en in rechtszaken. In alle gevallen houdt het NFI zich bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het NFI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Omschrijving afdeling:
De divisie Digitale en Biometrische Sporen (DBS) houdt zich voornamelijk bezig met forensisch onderzoek binnen geautomatiseerde systemen. Veel soorten software en hardware passeren hierbij de revue. DBS werkt niet alleen voor de politie en het ministerie van Veiligheid en Justitie, maar ook voor de Koninklijke Marechaussee, de Fiscale en Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdiensten (FIOD en SIOD), de Algemene Inspectiedienst (AID) en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD).
Vaak hebben opdrachtgevers zelf gespecialiseerde deskundigen in dienst. DBS verricht dan ook voornamelijk onderzoek in complexe gevallen waar de klanten zelf niet verder mee komen. Ook krijgt DBS (buitenlandse) rechtshulpverzoeken op digitaal gebied. Vanwege de enorme technologische ontwikkelingen op dit terrein investeert DBS relatief veel tijd in onderzoek en ontwikkeling (R&D) en kennisoverdracht.
De afdeling werkt in innovatieve projecten nauw samen met diverse universiteiten en kennisinstituten, zowel nationaal als internationaal. De goede resultaten van die projecten dragen er mede aan bij dat het NFI op het gebied van digitale technologie internationaal zeer hoog staat aangeschreven. De afdeling participeert in het FIDIS Network of Excellence. Bij DBS werken ongeveer honderd medewerkers.

Omschrijving werkzaamheden:
Het activiteitenpakket van de Infrastructuur Specialist bestaat uit het beheren van de forensische Ceph, Openshift, Kubernetes, Openstack en Jenkins infrastructuur en het projectmatig door ontwikkelen van deze systemen. Men maakt hiervoor op technisch gebied veelvuldig gebruik van onder andere Bitbucket en Ansible. Binnen het FIG team wordt op het procesmatige vlak Scrum en Kanban veelvuldig ingezet. Vanwege langdurige uitval van een bestaande collega is er per direct ruimte voor deze positie.

Als Infrastructuur Specialist bij FIG lever je een zeer belangrijke bijdrage aan het ontwerp en de inrichting van de technische infrastructuur van verschillende forensisch georiënteerde platformen. Je buigt je over het beheer en de ontwikkeling van (delen van) de technische infrastructuur en alle daaraan gerelateerde platformcomponenten, waaronder de hardware, software en beheermechanismen. Je ontwerpt hiervoor deze infrastructuur en richt deze in of je participeert hierin. Je monitort de platformbelasting en adviseert proactief. Ook los je incidenten op en rapporteert hierover.

Interviewcriteria:
1. Houding, persoonlijkheid en omgevingssensitiviteit van de kandidaat passen bij de organisatie en het team waarin hij/zij werkzaam zal zijn:
- Werkt projectmatig
- Teamspeler
- Communiceert open en eerlijk
- Stressbestendig
- Flexibel
2. Mate van relevante kennis en ondersteunende tooling, voor de uitvoering van de opdracht.
3. Kandidaat kan met een sprekend voorbeeld zijn/haar passie voor het werkgebied toelichten.

VOG:
Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden.

Geheimhoudingsverklaring: 
Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst.

VGB:
Een veiligheidsonderzoek B maakt deel uit van de wervingsprocedure. Bij eventuele gunning levert de Kandidaat zo snel mogelijk informatie aan voor het aanvragen van een Verklaring Geen Bezwaar. De feitelijke startdatum is afhankelijk van het moment van ontvangen van de VGB.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je kan aantoonbaar op HBO werk- en denkniveau acteren.
2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbaar relevante werkervaring met Ceph.
3. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbaar relevante werkervaring met Openstack.
4. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbaar relevante werkervaring met minimaal 1 van deze drie platformen: OKD, Openshift, Kubernetes.
5. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbaar relevante werkervaring met Jenkins.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt reeds eerder een Verklaring van Geen Bezwaar voor een gelijkende functie gekregen.
2. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring in een grote bedrijfsomgeving (> 500 medewerkers).
3. Je hebt minimaal 4 jaar ervaring in een DevOps omgeving.
4. Je hebt minimaal 4 jaar werkervaring met Openstack.
5. Je hebt minimaal 4 jaar werkervaring met Ceph.
6. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met minimaal 1 van deze drie platformen: OKD, Openshift, Kubernetes.
7. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met Jenkins.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: 01-05-2020
Duur: 1 jaar
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 26-02-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 10

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Specialist, infrastructuur, beheerderOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
Marktconform
start project:
01-05-2020
referentie:
ITC-ICS04842
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
13-02-2020 13:49:43