Project- Programmamanager, Amsterdam

Voor Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Project- Programmamanager.

Omschrijving opdrachtgever:
De afdeling Informatievoorziening werkt voor het hele Cluster Ruimte en Economie en Stadsdelen en voorziet burgers, bedrijven en bezoekers van Amsterdam van informatie. Dat doen we ook voor onze stedelijke collega's en externe ketenpartners. In toenemende mate voorzien we zelfs apparaten van informatie. Dat doen we met softwaretoepassingen, gegevensbestanden en documentverzamelingen. De informatie die wij verstrekken zorgt ervoor dat onze belanghebbenden in hun specifieke situatie weten wat ze moeten weten. Daarna kunnen ze doen wat ze moeten doen. Informatie geeft inzicht. En inzicht zet aan tot passende actie. Informatie maakt keuzes en beslissingen mogelijk. Informatie geeft een handelingsperspectief. Elke handeling is immers informatie gestuurd. En alle informatie is sturingsinformatie. Daarom zorgen wij ervoor dat die informatie beschikbaar is, betrouwbaar en bruikbaar. Het team Project- en Informatiemanagement (PIM) zorgt voor een optimale fit van bedrijfsprocessen en informatievoorziening en voert projecten uit. Je werkt (grotendeels) gedeconcentreerd en voor deze functie direct bij Grond & Ontwikkeling het organisatieonderdeel wat verantwoordelijk is voor het erfpachtbeheer. Grond en Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam geeft vorm aan de groei en ontwikkeling van Amsterdam en realiseert daarmee gemeentelijke doelstellingen op het terrein van gebieds- en vastgoedontwikkeling. De kerntaken zijn: het bouwrijp maken van gemeentelijke grond en het in erfpacht uitgeven daarvan; het beheer van onroerend goed en financieel-economische begeleiding en management van ruimtelijke projecten.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Omschrijving opdracht:
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en energieke programmamanager / projectmanager ICT met ruime ervaring op het gebied van zowel klassiek- als agile projectmanagement. Iemand die goed tussen die twee werelden kan schakelen. Je leidt diverse projecten vanuit Informatievoorziening (IV) voor de afdeling Erfpacht en Uitgifte (EU) van de directie Grond en Ontwikkeling G&O) gemeente Amsterdam Je stemt af met de opdrachtgever en product owner van EU en het Functionee lbeheer team van FB over prioriteiten en overall planning. Tevens zorg je ervoor dat de omgeving goed is geïnformeerd en tijdig op wijzigingen kan inspelen .

Werkzaamheden:
- Bewaakt en stuurt op samenhang over verschillende projecten heen en schakelt daarin direct met de opdrachtgever en product owner.
- Adviseert en rapporteert aan de opdrachtgever.
- Stelt benodigde projectdocumenten op zoals het projectplan en business case.
- Draagt zorg voor het tot stand komen van documenten die binnen het project moeten worden opgeleverd (zoals PSA, procesbeschrijvingen, procedures).
- Zorgt ervoor dat alle eindresultaten zoals beschreven in het Project Initiatie Document op beheersmatige manier worden behaald.
- Draagt zorg voor de resources van het projectteam, rekening houdend met de benodigde kennis en competenties.
- Intervenieert bij escalaties en brengt partijen weer op één lijn.
- Onderhoudt contacten met stakeholders en zorgt ervoor dat de omgeving goed geïnformeerd is over voortgang en impact van de veranderingen.
- Zorgt dat de eindproducten goed in beheer worden genomen.

Functie eisen (knock-out criteria):
- Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren.
- Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
- Je hebt meerdere jaren relevante werkervaring met ICT-programma/projectmanagement en - methodieken.
- Je bent in het bezit van een relevante hbo/wo opleiding (bijvoorbeeld bedrijfskunde of informatica).
- Je hebt ervaring met projecten en Agile werken op het snijvlak van ICT en business in de rol van scrum master.
- Je hebt senioriteit opgedaan in het zelfstandig leiden van complexe business ICT verander- en vernieuwingsprojecten .

Functie wensen (gunningscriteria):
- Je hebt kennis van MSP (Managing Successful Programmes) Practicionerof IPMA level B.
- Je hebt kennis vanSafe (Scaled Agile Framework).
- Je hebt ervaring binnen grote overheidsorganisaties.
- Je hebt ervaring met gemeentelijke inkoopprocessen.

Competenties:
- Communicatief vaardig
- Proactief
- Resultaatgericht
- Verantwoordelijkheid

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: zsm
Duur: 30-06-2019
Optie op verlenging: ja
Inzet: 24 - 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 14-12-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 27 december - 3 januari 2019

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: Project, Programma, manager, Agile, ICT, veranderen, ScrumOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Groep
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
zsm
referentie:
ITC-ICBO01044
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
07-12-2018 16:00:29
terug naar zoekresultaten  |  vorige  |  volgende  |  alle vacatures