ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor Randstedelijke Rekenkamer zijn wij op zoek naar een Projectleider Circulaire Economie.

Opdracht:
Het gaat om een functie als projectleider voor een onderzoek naar circulaire economie. In 2017 hebben circa 180 partijen het Nationaal Grondstoffenakkoord ondertekend. Daarin is de doelstelling opgenomen dat Nederland volledig circulair is in 2050. In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds hergebruikt. De rol van provincies op het gebied van circulaire economie is op veel vlakken beperkt. De provincies zien hun toegevoegde waarde met name in het stimuleren (van bedrijven/ondernemerschap, overheden en kennisinstellingen), het op regionaal niveau verbinden van partijen en het ontwikkelen en delen van kennis. Een Rekenkameronderzoek naar circulaire economie kan inzichtelijk maken welke bijdragen de provincies leveren aan de circulaire economie en waar verbeteringen mogelijk zijn.

Omschrijving opdrachtgever:
De Randstedelijke Rekenkamer is een onafhankelijke organisatie die onderzoek doet voor de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. De Rekenkamer gaat na of de provincies de afgesproken doelen realiseren, of zij dat doen binnen het afgesproken budget én of zij handelen volgens de regels. Daarmee helpen we Provinciale Staten bij hun kaderstellende en controlerende rol.
De Rekenkamer is gehuisvest in Amsterdam op loopafstand van station Sloterdijk en heeft dertien medewerkers; een enthousiast team waarbinnen een prettige en open sfeer centraal staat.

Functie eisen (knock-out criteria)
1. Aantoonbare werkervaring met onderzoek doen
2. Aantoonbare werkervaring als projectleider
3. Een afgeronde opleiding op minimaal WO bachelor niveau

Functie wensen (gunningscriteria)
1. Aantoonbare werkervaring met rekenkamer onderzoek
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider
3.Aantoonbare kennis van- en werkervaring met circulaire economie
4. Aantoonbare werkervaring met politieke processen en het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving (liefst provinciaal)
5. Een afgeronde opleiding op minimaal WO master niveau

Competenties
- Uitstekende organisatorische vaardigheden
- Ruime ervaring met onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid
- Sterke analytische vaardigheden, waarbij je hoofd en bijzaken kunt onderscheiden, snel onderlinge verbanden ziet en makkelijk doordringt tot de kern van een probleem
- Uitstekende schrijfvaardigheden, waarbij je een grote hoeveelheid gegevens kunt (laten) omzetten in bevindingen, conclusies en aanbevelingen
- Goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheden

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag
Locatie: Amsterdam
Startdatum: 1 februari 2022
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: Nee
Inzet: 24 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 02-12-2021
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 13 december en donderdag 16 december 2021 tussen 10:00 en 16:00 uur.

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: Projectleider Circulaire Economie, Projectleider, Circulaire, EconomieOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
01-02-2022
referentie:
ITC-ICAP11588
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
24 uur
publicatiedatum:
25-11-2021 16:02:00