ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Provincie Brabant zijn wij op zoek naar een Projectleider Data-economie.

Omschrijving opdracht:
De digitalisering van de economie en samenleving van Brabant zorgt voor nieuwe uitdagingen en kansen voor Brabant. In de ‘Strategische verkenning: Brabant digitaliseert’ van april 2018 zijn vier beleidsambities geformuleerd waar we samen met onze netwerkpartners aan werken om Brabant klaar te maken voor de digitale transitie. Hiervan zijn er twee ondergebracht in het programma Economie & Talentontwikkeling te weten:
- Het versterken en verder uitbouwen van een koploperpositie in de nieuwe data-economie in Brabant, door samenwerkingen rondom data in Brabantse topsectoren te faciliteren, innovatief digitaal ondernemerschap te bevorderen en digitaal talent op te leiden en aan te trekken;
- Het bewaken van de open optimale connectiviteit in Brabant, door het monitoren van de uitrol van NGA netwerken door de markt en het bevorderen van de realisatie van een ‘BrabantRing’.
Deze digitaliseringsopgave is nauw verbonden met de andere opgaven en gericht op het versterken van onze duurzaam concurrerende innovatieve economie. Daarom is er een integraal team innovatie/digitalisering aan de slag met o.a. bovengenoemde onderwerpen. Ter versterking van dat team zoeken we een projectleider data-economie, met digitale connectiviteit als focus.

Je geeft vorm aan ons beleid op het gebied van digitale connectiviteit. Je volgt de ontwikkelingen op de voet en adviseert het bestuur hierover. Onze breedbandmonitor is een van de instrumenten die daarbij behulpzaam is en die jij beheert.

Namens de provincie werk je mee aan de realisatie van de BrabantRing. Dit project is gericht op de realisatie van een vertrouwde en betaalbare digitale infrastructuur die functioneert als een open platform voor innovatie in bijvoorbeeld onderwijs, zorg en mobiliteit. Je neemt deel in werkgroepen met partners uit bijvoorbeeld de Brabantse steden ten behoeve van de totstandkoming van de connectiviteit in Brabant. De besluitvorming over BrabantRing en andere aspecten m.b.t. connectiviteit behoort tot jouw takenpakket. Naast digitale connectiviteit kunnen ook andere onderwerpen aan jouw takenpakket worden toegevoegd, bijvoorbeeld op het gebied van (veilig) datadelen tussen bedrijven of het ontwikkelen van MKB datalabs en regionale datakenniscentra voor het MKB. Het is daarin vooral van belang dat je over programma’s heen de verbinding kunt maken en communicatie opzoekt.

Gewenst profiel:
- Je hebt ervaring met beleidsontwikkeling en beleidsprogrammering. Je bent in staat om trends en kansen te signaleren en digitalisering in het economisch programma aan te jagen en te faciliteren;
- Je bent in staat om anderen te overtuigen en mee te nemen in de snel veranderlijke wereld van digitalisering. Daarbij ben je een spil in de organisatie, beschik je over een relevant netwerk tav het thema digitalisering en bouw je makkelijk (nieuwe) relaties op zowel in het provinciehuis als daarbuiten;
- Je hebt kennis van digitalisering, data en technieken en je kunt dit thema plaatsen in de regionaal economische beleidscontext van de provincie Noord-Brabant;
- Je bent een conceptueel denker die ook de vertaalslag naar concrete projecten en programmering binnen het team innovatie/digitalisering kan maken. Bovendien bewaak je de integraliteit;
- Je bent goed bekend met stand van digitalisering bij onze gemeenten, voornamelijk B5, kansen die zich daar voordoen en in staat om die kansen te verzilveren;
- Je bent zelfstandig met een groot gevoel voor eigenaarschap;
- Je kunt je schriftelijk en mondeling goed uitdrukken, je beschikt over een vlotte pen;
- Je bent proactief, stressbestendig en robuust.
- Je bent een goede verbinder en communicatief vaardig.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt werkervaring als projectleider in een innovatieve/digitaliserings- of bestuurlijke omgeving.
2. Je hebt aantoonbare kennis van bestuurlijke processen op gebied van economie en innovatie/digitalisering, minimaal 1 aantoonbaar project in de afgelopen 3 jaar op dit gebied.
3. Je hebt een afgeronde universitaire opleiding bij voorkeur in richting van innovatie/digitalisering.
4. Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met verschillende digitaliserings-/connectiviteits-processen, in een regionale of nationale context, met gevoel voor de processen op niveau van regionale economie.
5. Je hebt ervaring met politiek bestuurlijk werkveld.
6. Je hebt aantoonbare ervaring in het kunnen vertalen van trends en ontwikkelingen op mondiaal en nationaal niveau naar concrete innovatieve en digitaliserings beleidsopties: zowel inhoudelijk als instrumenteel.
7. Je hebt kennis van regionale economie en innovatie, en digitalisering, kennis van en ervaring met beleidsontwikkeling en projectmanagement.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt werkervaring als projectleider in een innovatieve/digitaliserings- of bestuurlijke omgeving. Dit blijkt uit het CV.
2. Je hebt aantoonbare kennis van bestuurlijke processen op gebied van economie en innovatie/digitalisering, minimaal 1 aantoonbaar project in de afgelopen 3 jaar op dit gebied. Dit blijkt uit CV.
3. Je hebt een afgeronde universitaire opleiding in richting van innovatie/digitalisering.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: 's-Hertogenbosch
Startdatum: 01-06-2020
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: ja, 2 x 12 maanden
Inzet: 18 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 31-03-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 17-04-2020

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Data, projectmanager, overheidOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
's-Hertogenbosch
provincie:
Noord-Brabant
uurtarief:
Marktconform
start project:
01-06-2020
referentie:
ITC-ICMO05167
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
16 uur
publicatiedatum:
16-03-2020 16:57:29