ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor Provincie Flevoland zijn wij op zoek naar een Projectleider Digitoegankelijkheid.

Opdracht:
Binnen de provincie wordt volop gebruikt gemaakt van digitale systemen ter ondersteuning van de dienstverlening aan en communicatie met organisaties en inwoners. Denk daarbij aan de websites en e-formulieren, maar in toenemende mate ook (mobiele) applicaties (apps). Voor al deze toepassingen geldt dat ze moeten voldoen aan de regelgeving op het gebied van digitale toegankelijkheid. Hiermee wordt beoogd dat applicaties van de overheid voor iedereen toegankelijk zijn, waarmee wordt voorkomen dat de wijze van presentatie en ontsluiting van digitale informatie en dienstverlening mensen met bepaalde functiebeperkingen buitensluit.
Per 1 juli 2018 is het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid van kracht. Het Besluit verplicht overheidsinstanties tot het nemen van de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen. Dit Besluit wordt in drie fases ingevoerd:
1. Websites die zijn gepubliceerd vanaf 23 september 2018 moeten met ingang van 23 september 2019 aan de toegankelijkheidsnormen uit het Besluit voldoen. www.flevoland.nl voldoet aan deze normen.
2. Websites die daarvoor zijn gepubliceerd moeten uiterlijk met ingang van 23 september 2020 aan de toegankelijkheidsnormen uit het Besluit voldoen.
3. Mobiele apps moeten in juni 2021 voldoen aan de toegankelijkheidsnormen uit het Besluit.

Stand van zaken
Er is inmiddels het nodige gedaan en bereikt met betrekking tot digitale toegankelijkheid bij de provincie Flevoland. Zo heeft provincie Flevoland goed zicht op bestaande en nieuwe websites en beschikt zij voor de meeste daarvan over de vereiste toegankelijkheidsverklaringen. Maar er zijn nog de nodige specifieke zaken die nadere aandacht vragen:
1. Interne websites en mobiele apps:
- Er moet een inventarisatie plaatsvinden van de interne websites, zoals Topdesk en Youforce en mobiele apps. Na inventarisatie moet in overleg met de eigenaar van de site/app een toetsing plaatsvinden. Op basis daarvan kan ook voor deze sites/apps een toegankelijkheidsverklaring opgemaakt worden.
- Systemen die automatisch documenten genereren (zoals vergadertool iBabs): hier moet een inventarisatie plaatsvinden en actie worden ondernomen om deze documenten te laten voldoen aan de wettelijke eisen aan digitale toegankelijkheid.
2. De wetgeving voor overheidspublicaties is veranderd. Er zijn nieuwe websites waarop documenten van de provincie geplaatst worden. Bijvoorbeeld Koop (website met overheidspublicaties, waaronder ook PLOOI). Ook deze documenten moeten voldoen aan de digitoegankelijkheidseisen.
3. Het borgen van digitoegankelijkheid. Hiervoor moet tijd en capaciteit beschikbaar gesteld worden. Uit het dashboard Digitoegankelijkheid, opgesteld door de werkgroep Digitale Toegankelijkheid van het interprovinciale programma blijkt ook dat het met name blijft steken op het borgen in de organisatie, waaronder:
- het hebben van een organisatiebrede visie over digitoegankelijkheid
- het (structureel) capaciteit en budget vrijmaken om aan de digitale toegankelijkheidseisen te (blijven) voldoen
- het invullen van een overkoepelende functie/rol die het overzicht heeft, de kennis heeft, de voortgang bewaakt en de bevoegdheid heeft om hierop (over de afdelings-/eenheidsgrenzen heen) te sturen
- het bredere gebruik van (reeds beschikbare) tools om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen (zoals Siteimprove en Adobe Acrobat)
- het opvolgen van bevindingen vanuit keuringsinstanties zoals Cardan Technobility en toetsen of contractuele afspraken rond digitoegankelijkheid worden nagekomen
- het bezien wat nodig is om (mobiele) apps aan de wettelijke eisen te laten voldoen (nb: dit staat nog in de kinderschoenen).
De provincie Flevoland heeft besloten deze activiteiten projectmatig uit te voeren. Hiervoor wordt een deskundige en resultaatgerichte projectleider gezocht.

Omschrijving opdrachtgever:
Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning vormen samen het bestuur van provincie Flevoland. De ambtelijke organisatie ondersteunt de bestuurders op allerlei manieren. De organisatie van provincie Flevoland bestaat uit ongeveer 500 medewerkers. Aan het hoofd staat de directie. Zij zijn de schakel tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie. Provincie Flevoland is een uitdagende en inspirerende werkgever. Ons werkveld? De samenleving! Elke dag werken wij aan Flevoland op het gebied van wonen, werken, recreëren en ondernemen. We zijn een flexibele en slagvaardige organisatie die snel reageert op veranderingen in onze omgeving.

Functie eisen (knock-out criteria)
1. Een afgeronde opleiding op minimaal HBO-niveau
2. (Virtuele) aanwezigheid op de dinsdag
3. In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk)
4. Een afgeronde cursus projectmanagent (zoals PRINCE ll Foundation).

Functie wensen (gunningscriteria)
1. Aantoonbare kennis van en werkervaring met het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid’ in de afgelopen 2 jaar. (Dit dient duidelijk aantoonbaar te worden gemaakt in het cv doormiddel van minimaal één voorbeeld)
2. Aantoonbare werkervaring met het projectmatig implementeren en borgen van DigiToegankelijkheid binnen organisaties in de afgelopen 2 jaar
3. Aantoonbare kennis van en aantoonbare werkervaring met DigiToegankelijkheid bij een (semi) - overheidsinstantie met in de afgelopen 2 jaar

Competenties
- Vaardig in projectmanagement
- Snel kunnen schakelen in een complexe omgeving
- Bestuurlijk en organisatiesensitief
- Goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling
- Teamplayer
- Organisatiebewustzijn: de projectleider moet in staat zijn om effectief te manoeuvreren in een speelveld met stakeholders met verschillende belangen
- Verbindende persoonlijkheid

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag
Locatie: Lelystad
Startdatum: z.s.m.
Duur: 6 maanden
Optie op verlenging: 2 maal 3 maanden
Inzet: 24 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 01-12-2021
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: De gesprekken bij de provincie zijn gepland op donderdag 9 december 2021 van 13:00 tot 17:00 uur.

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: Projectleider Digitoegankelijkheid, Projectleider, Digitoegankelijkheid, Project, Leider, Project LeiderOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Lelystad
provincie:
Flevoland
uurtarief:
marktconform
start project:
zsm
referentie:
ITC-ICAP11586
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
24 uur
publicatiedatum:
25-11-2021 14:42:57