ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Projectleider Innovatiegroep Chatbot.

Omschrijving opdrachtgever:
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.
Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:
- werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;
- verbeteren van de dienstverlening;
- een efficiënte en wendbare organisatie;
- anticiperen op de toekomst.

Over Basisteam Ontwikkelen Gemeenschappelijke Basis:
Het Basisteam Ontwikkelen Gemeenschappelijke Basis ontwikkelt producten en diensten die de informatiehuishouding en dienstverlening van gemeenten laat aansluiten bij de eisen van de informatiesamenleving. Thema’s binnen dit basisteam zijn onder meer Common Ground, gemeentelijke dienstverlening, leveranciersmanagement en digitale identiteit.

Over Kenniscentrum Dienstverlening:
Het Kenniscentrum Dienstverlening (KCDV) van VNG Realisatie staat voor dienstverlening van gemeenten waarbij inwoners en ondernemers centraal staan. We bieden gemeenten kennis, innovatie en praktische handvatten om hun klantgerichtheid verder te verbeteren en zoeken steeds naar wat binnen gemeenten nodig is om de belangrijke maatschappelijke opgaven op het gebied van dienstverlening te realiseren en ontwikkelen. Zo werken we efficiënt aan één overheid die begrijpelijke, inclusieve en toegankelijke dienstverlening levert.
Hiermee draagt het KCDV bij aan de realisatie van de interbestuurlijke NLDigibeter agenda. Zo dragen de klantreizen en serviceformules bij aan persoonlijke dienstverlening vanuit de leefwereld van inwoners en ondernemers, aan het gebruikersvriendelijker en persoonlijker maken.
Het KCDV biedt een breed spectrum aan van producten en diensten:
- Klantreizen
- Serviceformules
- Inclusieve dienstverlening
- Omnichannel
- Chatbot Verhuizen
- Ondernemersdienstverlening
- Single Digital Gateway (SDG)
- Wet op Modernisering Bestuurlijk Elektronisch Verkeer (WMBEV)

Omschrijving opdracht:
VNG Realisatie organiseert samen met de gemeenten Utrecht, Dongen, Tilburg, Drechtsteden, Amsterdam, Zwolle, Rotterdam, Ede en de Vereniging Directeuren Publiekszaken, A en O fonds, het Ministerie van Algemene Zaken en het Ministerie van Binnenlandse Zaken) in het eerste kwartaal van 2020 de pilot Çhatbot Verhuizen’ bij de gemeente Dongen. Een inwoner kan daadwerkelijk een verhuizing regelen met generieke content, dat wil zeggen content die voor heel Nederland geldt, en volgens de Common Ground ICT Infrastructuur. VNG Realisatie wil aan deze pilot en de geleerde lessen van deze pilot een vervolg geven, namelijk het ontwikkelen van de Virtuele Assistent voor de gemeentelijke dienstverlening.
De Chatbot (Virtuele Assistent gemeentelijke dienstverlening) is voor alle meest gestelde vragen van inwoners voor de generieke gemeentelijke producten. Met gebruikmaking van generieke content en de generieke ICT Infrastructuur Common Ground.
Na de pilot Chatbot, de evaluatie en de publicaties over deze pilot, is de intentie van VNG Realisatie deze generiek als Virtuele Assistent in te zetten voor alle gemeenten.
- Aan de hand van bovenstaande uitgangspunten organiseert de projectleider een innovatiegroep (met afvaardiging van gemeenten, VNG Realisatie, Vereniging Directeuren Publieksdiensten, Rijksoverheid en Manifestpartijen).
- De projectleider zorgt voor een vervolg op de chatbot pilot met 10 gemeenten en een uitvoeringsinstantie met als doel een volwassen Chatbot (Virtuele Assistent voor de gemeentelijke dienstverlening). De programmamanager ontwikkelt de Virtuele Assistent in samenhang met de ontwikkeling van de Common Ground ICT Infrastructuur en maakt onderdeel uit van NL Digi Beter. Je werkt nauw samen met de projectleider Serviceformules en rapporteert aan de coördinator Kenniscentrum Dienstverlening.
- Daarnaast zorgt de projectleider voor de verbinding met het project Omni-channel Dienstverlening. Immers de Chatbot/Virtuele Assistent maakt onderdeel uit van de Omni-Channel strategie voor gemeentes.

Omschrijving werkzaamheden:
Om de Chatbot/Virtuele Assistent te organiseren voert de Projectleider de volgende taken uit:
- Visie ontwikkelen op de Chatbot/Virtuele Assistent gemeenten in samenhang met een Omnichannel Strategie;
- Implementeren van een team voor het technisch ontwikkelen van de Chatbot/Virtuele Assistent;
- Ontwikkelen van een vastgelegde architectuur voor de Chatbot/Virtuele Assistent;
- Toetsen van Scenario’s van het eigenaarschap van de generieke Virtuele Chatbot Eind 2020 is het eigenaarschap belegd;
- Draagvlak bij gemeenten, rijksoverheid en uitvoeringsorganisaties creëren betreffende virtuele assistenten en geautomatiseerde dialogen;
- Ontwerpen en implementeren van een (tijdelijke) beheersorganisatie;
- Maken van een Kosten/ Baten analyse;
- Inrichten van een Governance structuur betreffende de ontwikkeling van een generieke gemeentelijke Virtuele Assistent;
- Verbinden met de relevante projecten en programma’s van VNG en VNG Realisatie, met name Omnichannel en Common Ground.

Resultaat van de opdracht:
Een Virtuele Assistent van de gemeenten (Chat/ Voicebot) voor de top tien gemeentelijke producten, met generieke content/ informatie en generieke ICT Infrastructuur, in productie bij tien 100.000+ gemeenten.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek.
2. Je bent beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag.
3. Je hebt minimaal afgeronde HBO opleiding.
4. Je hebt WO-werk- en denkniveau, aantoonbaar door minimaal 5 jaar werkervaring op WOniveau.
5. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met advisering of projectleiding op het gebied van gemeentelijke publieks (- of SZW) dienstverlening (offline, bijv. aan de balie of bureau en online, bijv. via digitale kanalen).
6. Je beschikt over een bestaand netwerk bij projectleiders of managers op het gebied van publieks(- of SZW)dienstverlening gemeenten (minimaal met 10 gemeenten).
7. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring, in de afgelopen 5 jaar, als projectleider.
8. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring in advies en implementatie in een politiekbestuurlijk krachtenveld in gemeentelijke context.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt aantoonbare kennis van organisatie- en inrichting van publieksdienstverlening bij gemeenten.
2. Je hebt ervaring met advies en implementatie op het gebied van verbetering van dienstverlening aan klanten, inwoners en/of ondernemers.
3. Je hebt ervaring met het op alle niveaus (strategisch, tactisch en operationeel niveau) schakelen tbv een project (blijkend uit motivatiebrief).
4. Je hebt ervaring met het doorontwikkelen van hulpmiddelen om vanuit klantperspectief dienstverlening te verbeteren (blijkend uit motivatiebrief).
5. Je hebt ervaring met het werken met gemeentebrede, afdelingsoverstijgende of landelijke werk- of innovatiegroepen.

Competenties:
- Resultaatgerichtheid
- Klantgerichtheid
- Omgevingsbewustzijn
- Samenwerken
- Integriteit
- Zelfontwikkeling
- Creatief / innovatief
- Enthousiast/positieve instelling
- Netwerken, intern en extern (verbinder)

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: 14-04-2020
Duur: 3 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 16 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 06-04-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 13-04-2020 Afhankelijk van RIVM advisering kan het gesprek middels Skype, Facetime of Teams plaatsvinden.

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Chatbot, Gemeente, virtual assistent,OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
Marktconform
start project:
14-04-2020
referentie:
ITC-ICMO05226
duur opdracht:
3 maanden
uren per week:
16 uur
publicatiedatum:
26-03-2020 10:07:29