ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Gemeente Voorschoten zijn wij op zoek naar een Projectleider Wet Kwaliteitsborging Bouwen.

Opdracht:
Voor de gemeente Voorschoten ga je aan de slag als projectleider WKB, hierbij word je onderdeel van de projectgroep Omgevingswet. In deze opdracht ga je samen met medewerkers van het VTH-domein aan de slag om de gemeente van inventarisatie tot en met implementatie te helpen bij de invoering van de WKB.
De werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit:
- Opstellen impactanalyse.
- Berekenen impact voor de gemeente aan de hand van de impactanalyse.
- Aanpassen handhavingsbeleidsplan/ handhavingsuitvoeringsprogramma.
- Aanpassen van werkprocessen en bijbehorende werkinstructies.
- Implementeren van ICT/software.
- Regisseren, voorbereiden en uitvoeren van 'alle' activiteiten die nodig zijn om goed en tijdig voorbereid te zijn op het werken volgens de Wet kwaliteitsborging. Denk hierbij aan het aanpassen van werkprocessen en werkwijzen, opleidingen, het aanpassen van brieven, het aanpassen van de applicaties.
- Het faciliteren van en sturen op de implementatie van de nieuwe manier van werken en zorgen voor bijbehorende communicatie over de inhoud en aanpak.
- Zorgen voor voorbereiding van de te maken bestuurlijke keuzes die consequenties hebben voor de bedrijfsvoering van het VTH-domein ten aanzien van inzet en capaciteiten voor de VTH-taken en de financiering daarvan.
- Dit alles samen met managers en medewerkers vanuit het domein, maar ook samen met partners binnen de gemeente, zoals de directie en college van B&W.

Afdeling:
Je komt te werken bij de afdeling Fysieke leefomgeving (FLO), team ruimtelijke advisering. FLO richt zich op de ontwikkeling van het fysieke domein. De medewerkers houden zich onder meer bezig met verkeer en mobiliteit, groen, water, milieu, economische zaken en toerisme, vastgoed, toezicht én vergunningen, wonen, stedenbouw, monumenten en cultureel erfgoed én archeologie. Een heel divers pakket dus!

Omschrijving opdrachtgever:
De gemeente Voorschoten heeft ruim 25.000 inwoners en behoort tot de top 10 van beste woongemeenten. We stellen alles in het werk om goede voorzieningen te bieden aan álle inwoners van Voorschoten. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers goed in hun vel zitten en het naar hun zin hebben. Je krijgt daarom bij ons als medewerker de kans om je talenten veelvuldig in te zetten. Er is een prettige, informele werksfeer en we bieden veel ruimte om jezelf te ontwikkelen.
Na een periode van samenwerking met de gemeente Wassenaar zijn we per 1 september als zelfstandige gemeente verder gegaan. We werken vanuit onze drie kernwaarden: vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud. Dit betekent onder andere dat we goede dienstverlening leveren, afspraken nakomen, efficiënt werken en zaken niet onnodig ingewikkeld maken. We werken op onderdelen opgavengericht en in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners.

Functie eisen (knock-out criteria)
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider bij een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 5 jaar.
2. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van stukken ten behoeve van bestuurlijke besluitvorming (duidelijk weergegeven in het cv middels een voorbeeld).
3. Aantoonbare werkervaring met de Wet Kwaliteitsborging (WKB).
4. Beschikbaar per 1 januari 2022 voor minimaal 16 uur per week gedurende de gehele looptijd van de opdracht incl. mogelijke verlengingsoptie(s).

Functie wensen (gunningscriteria)
1. Aantoonbare werkervaring met het maken van een impactanalyse WKB (duidelijk weergegeven in het cv middels een voorbeeld) .
2. Aantoonbare werkervaring als projectleider met de implementatie en herziening van beleid binnen de overheid in de afgelopen 5 jaar (duidelijk weergegeven in het cv) .
3. Aantoonbare kennis van het huidige vergunning- toezicht- en handhavingsdomein (VTH) en de nieuwe Wet kwaliteitsborging (WKB) opgedaan d.m.v. werkervaring en /of een afgeronde opleiding / cursus in de afgelopen 3 jaar .
4. Een duidelijke visie op de implementatie van de nieuwe Wetkwaliteitsborging (WKB) weergegeven middels een toelicht van max. 350 tekens.

Competenties
- Je weet goed overzicht te houden en het proces te bewaken op gestelde deadlines van het College en de Raad.
- Je bent communicatief sterk, werkt integraal en in staat problemen tot de kern terug te brengen en je weet kort en bondig informatie te delen en goed in het overbrengen in woord en geschrift.
- Je kunt zelfstandig op basis van genomen besluiten concrete acties uitzetten richting intern en extern betrokken partijen.
- Je beschikt over een goede dosis bestuurlijke sensitiviteit en kunt schakelen tussen diverse niveaus en disciplines (afdelingen, teams) binnen de gemeentelijke organisatie.
- Je bent praktisch ingesteld, weet het overzicht te behouden.
- Je kunt goed samenwerken en neemt initiatieven en beschikt over voldoende overtuigingskracht.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag
Locatie: Voorschoten
Startdatum: 1 januari 2022
Duur: tot 1 juli 2022
Optie op verlenging: 1 maal 6 maanden
Inzet: 16 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 01-12-2021
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: De gesprekken bij de gemeente Voorschoten zijn gepland op woensdag 8 december 2021 van 13:30 uur tot 16:30 uur.

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: Projectleider Wet Kwaliteitsborging Bouwen, Projectleider, Wet, Kwaliteitsborging, BouwenOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Voorschoten
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
01-01-2022
referentie:
ITC-ICAP11584
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
16 uur
publicatiedatum:
25-11-2021 12:22:12