ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor GGD Amsterdam zijn wij op zoek naar een Projectleider groeps- en individuele vaccinatiecampagnes

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

GGD Amsterdam:
De GGD Amsterdam is de grootste en oudste geneeskundige en gezondheidsdienst van Nederland en biedt een uitgebreid pakket aan diensten op het gebied van de openbare gezondheidszorg. De GGD werkt met ongeveer 1200 GGD professionals, voor de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Uithoorn, Ouder-Amstel, Diemen en Aalsmeer. Bij deze gemeenten wonen in totaal ongeveer 900.000 inwoners.
De GGD Amsterdam bewaakt en bevordert actief de gezondheid van de bevolking in haar werkgebied. Als openbare gezondheidsdienst is er een scherp oog voor wat de samenleving en bestuur van de GGD vraagt: gezondheidsachterstanden verkleinen om participatie en zelfredzaamheid te verbeteren.
De GGD Amsterdam organiseert de ziektepreventie, gezondheidsbevordering en interventies en wil gezondheidswinst boeken om bovenstaand doel te realiseren. De dienstverlening en samenwerking met de partners op dit vlak moeten aan de volgende eisen voldoen: zelfredzaamheid en aansluiting bij de beleving van individuele burgers, brede oriëntatie op factoren die gezondheid meebepalen, inzet op sociaaleconomische factoren, samenwerken en regisseren, gezondheid inwoners op de voet volgen en signalering, toeleiding en preventie van publieke gezondheid.
De GGD heeft een regionaal werkgebied. Er wordt nauw samengewerkt met alle clusters binnen de (regio) gemeente. Buitengemeentelijk heeft de GGD diverse samenwerkingspartners waaronder GGZ-instellingen, scholen, ketenparters, politie en justitie.

Afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ):
De afdeling Jeugdgezondheidszorg bestaat uit ca. 400 enthousiaste medewerkers in diverse disciplines zoals jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, logopedisten en (dokters)assistenten en heeft als doel: het gezond en veilig laten opgroeien van kinderen en jongeren.

Functieomschrijving:
De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Amsterdam zoekt per direct voor 20 uur per week een projectleider groeps- en individuele vaccinatiecampagnes 2020/21.
Binnen de regio van de GGD Amsterdam heeft Jeugdgezondheidszorg te maken met een (zeer) lage vaccinatiegraad. Een belangrijk onderdeel van de opdracht is dan ook de vaccinatiegraad positief te beïnvloeden.
In het najaar worden alle 9 jarige kinderen, 12 jarige meisjes en een deel van de 14 jarigen gevaccineerd. De opdracht is om deze campagnes vorm te geven en daarbij de vaccinatiegraad voor deze groepen te verbeteren.
Samen met het Kernteam Programma Verhogen Vaccinatiegraad Amsterdam wordt kennis opgehaald en verzameld over wat wel of niet werkt rondom het thema vaccineren. De oorzaken en knelpunten van de lage vaccinatiegraad worden in kaart gebracht. Quick wins op basis van de TIP methodiek worden uitgeprobeerd en indien mogelijk geïmplementeerd. De projectleider legt verantwoording af aan de manager JGZ.

De projectleider:
– Is eindverantwoordelijk voor de logistieke en organisatorische werkzaamheden van de vaccinatiecampagnes, zowel groeps- als individueel;
– Stelt draaiboeken en werkinstructies op;
– Schrijft een plan voor de implementatie;
– Is voorzitter van de werkgroepen en aanspreekpunt voor de medewerkers;
– Is linking pin tussen diverse afdelingen en leveranciers intern en extern;
– Maakt deel uit van het Kernteam Programma Verhogen Vaccinatiegraad Amsterdam;
– Ontwerpt en realiseert interventies vanuit het onderzoek ‘Tailoring Immunization Programmes’ (TIP).

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je bent in het bezit van minimaal een erkend hbo diploma.
– Geef in maximaal 0,5 pagina aan waarom u de meest geschikte kandidaat bent voor deze opdracht.
– Je bent in het bezit van een geldig certificaat Prince 2 Practitioner.
– Je hebt heeft kennis van de TIP methode.
– Je hebt recente kennis van het proces Jeugdgezondheidszorg (recent = in de afgelopen 2 jaar).
– Je hebt ruime projectervaring: Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 complexe projecten op huisvesting/facilitair gebied uitgevoerd.
– Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in functioneel leidinggeven aan een grote groep medewerkers (minimaal 50fte) bestaande uit meerdere disciplines.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt in de afgelopen 2 jaar kennis en ervaring opgedaan in het werkveld rondom vaccinaties Jeugdgezondheidszorg.
– Je hebt recente projectervaring binnen de Jeugdgezondheidszorg (in het afgelopen jaar minimaal 1 complex project). Onder complex verstaan wij projecten bestaande uit een grote groep mensen (> 100 ), waarbij sprake is van grote politieke gevoeligheid en meerdere stakeholders.

Competenties:
– Initiatiefrijk
– Beinvloedingsvermogen
– Visie
– Analytisch vermogen

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: 01-07-2020
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: ja, tot een totale contractduur van 2 jaar
Inzet: 20 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 30-05-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zsm, na 02-06-2020

Voor meer informatie betreffende deze vacature kunt u contact opnemen met Richard Altena via 06-53 32 53 14 of Richard@icq-talentprofs.nl.

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden:OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Richard Altena
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
01-07-2020
referentie:
ITC-ICQ-TP 202000199
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
20 uur
publicatiedatum:
23-05-2020 12:28:27