ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Senior Java Developer.

Omschrijving opdracht:
Het Productiehuis is een samenwerkingsverband van de dienst ICT en IM van de Nationale Politie. In een zevental Productielijnen wordt informatievoorziening voor de politie ontwikkeld, geleverd en beheerd. Binnen de Productielijn Opsporing is plek voor een nieuwe testspecialist. De Java ontwikkelaars wordt gezocht voor team TOP, deel van het cluster Forensische Opsporing en Verhoorregistratie (hierna te noemen FOV). In dit scrumteam wordt in sprints van twee weken gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe applicatie t.b.v. FOV. Het team werkt volgens de Scrum Agile-methode als DevOps-team en is daarmee integraal verantwoordelijk voor ontwikkeling, levering en beheer van onze producten. De werklocatie van het team is Odijk.

Doelstelling:
Als ontwikkelaar draag je bij aan het beheer, onderhoud en de vernieuwing van de bestaande registratieve systemen van de Nationale Politie.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
- Je gedraagt je als ervaren software developer van applicaties in een bestaand DevOps team en binnen de agile projectaanpak werk je mee aan de totstandkoming van de applicaties.
- Je werkt graag samen in een DevOps team van ontwikkelaars en testers, system engineers en bent snel enthousiast om samen met collega’s te werken aan nieuwe uitdagingen.
- Je bent niet snel uit het veld geslagen ook al weet je niet meteen hoe alles precies in elkaar steekt.
- Je hebt een passie voor open source software en experimenteert hier graag mee.
- Je blijft op de hoogte van relevante ontwikkelingen en je doet proactief voorstellen ter verbetering van het technisch beheer.
- Je draagt kennis over naar collega's over relevante expertise binnen het eigen vakgebied.
- Binnen het eigen vakgebied ben je in staat adviserend op te treden bij incidenten, problemen, changes en projecten.
- Je neemt deel aan piketdiensten (stand-by) en participeert iedere dag in ontwikkeltrajecten.

Contacten:
Intern met eindgebruikers en collega's binnen de dienst-ICT, extern met leveranciers en andere overheden. Contacten zijn vak- en/ of dienstverlening inhoudelijk.

LET OP:
Deze opdracht kan niet ingevuld worden door een ZZP’er. De kandidaat is elders in dienst of is bereid deze opdracht op basis van payroll in te vullen.

Functie eisen (knock-out criteria)
1. Je hebt een afgeronde erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau.
2. In de afgelopen 5 jaar, heb je minimaal 3 jaar werkervaring in front end én back end ontwikkelen met Java 8 of hoger;
3. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring met CI/CD, Jenkins, Maven en GIT;
4. In de afgelopen 5 jaar heb je minimaal 3 jaar werkervaring in een Scrum en DevOps-team;

Functie wensen (gunningscriteria)
1. Bij voorkeur heb je minimaal 3 jaar werkervaring met Oracle WebLogic Server of JBoss EAP.
2. Bij voorkeur is jouw opleiding zoals vermeld in eis 1 een (technische) Informatica of Software-engineering opleiding.
3. Bij voorkeur heb je werkervaring met testautomatisering, bij voorkeur met Fitness en Cucumber.
4. Bij voorkeur heb je werkervaring met microservices, bij voorkeur met frameworks als Spring Boot 2+ of Quarkus;

Competenties
- Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
- Mondelinge uitdrukkingsvaardigheden: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.
- Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
- Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
- Kwaliteitsgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
- Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
- Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
- Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag
Locatie: Odijk
Startdatum: 07-02-2022
Duur: 31-12-2022
Optie op verlenging: optioneel
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 02-12-2021
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zsm na de beoordeling

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: Senior Java Developer, Senior, Java, DeveloperOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Odijk
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
07-02-2022
referentie:
ITC-ICAP11553
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
24-11-2021 11:51:42