ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Senior Testanalist.

Omschrijving opdracht:
De Senior Testanalist wordt ingehuurd door het Testcentrum van de Dienst ICT en zal deel uit maken van het, bij de Productlijn Werkplekken Kantoorautomatisering (KA), gedetacheerd testteam. De Productlijn Werkplekken KA is onderdeel van de sector Levering en levert diensten t.b.v. de standaard Politie werkplek inclusief een functionele bodem van politie-breed gebruikte applicaties. De sector Levering voorziet de politieorganisatie van een betrouwbare en 7 x 24 uur beschikbare ICT-dienstverlening. Er wordt hierbij gezorgd voor een effectieve en efficiënte inrichting van deze dienstverlening. Als Senior Testanalist ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden, specificeren en (laten) uitvoeren van technische, functionele en acceptatie tests om inzichtelijk te krijgen of producten voldoen aan de afgesproken standaarden. Tevens test je of er geen technische en functionele fouten zitten in de producten. De senior testanalist zal in eerste instantie ingezet worden in het team Packaging van de productlijn.

Doelstelling:
Samen met andere specialisten van de Productlijn Werkplekken KA verantwoordelijk voor het foutloos opleveren van producten van deze productlijn.

Verantwoordelijkheden:
De senior testanalist is verantwoordelijk voor het voorbereiden, specificeren en (laten) uitvoeren van technische, functionele en acceptie tests om inzichtelijk te krijgen of:
- Producten voldoen aan de afgesproken standaarden
- Er geen technische en functionele fouten meer zitten in de producten.

Vakmatige taken:
- Intake of review van de producten die onderdeel uitmaken van de testbasis;
- Zelfstandig opstellen en uitvoeren van testgevallen en testscripts;
- Rapporteren over de voortgang van testen;
- Registreren van bevindingen in JIRA en samen met de bouwer analyseren en bedenken van oplossingen;
- Rapporteren over bevindingen en bewaken van de afhandeling hiervan;
- Opstellen testverslag en dit toevoegen aan documentatie van het geteste package;
- Faciliteren en soms ook begeleiden van gebruikers acceptatietest van het package.

Leidinggevende taken:
Niet van toepassing.

Contacten:
Voornamelijk intern: medewerkers Productlijn Werkplekken KA, collega testers, functioneel beheerders, eindgebruikers en management van het Testcentrum.

Inzet in de lijn of project:
Inzet is op projectmatige basis

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 7-9-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-8-2021 voor 36 uur per week.
2. Je bent TMAP of ISTQB gecertificeerd.
3. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar relevante werkervaring als testanalist.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je bent MSCE, CCA of CCA-V gecertificeerd.
2. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 1 jaar relevante werkervaring met testen van packages.
3. Je hebt ervaring met het coördineren van testwerkzaamheden.
4. Je hebt ervaring met het aansturen en begeleiden van eindgebruikers tijdens Gebruikers Acceptatie Testen (GAT).
5. Je hebt aantoonbare werkervaring met infrastructuur t.b.v. SBC-platformen.
6. Je hebt werkervaring met RES ONE.
7. Je hebt werkervaring met applicatie virtualisatie m.b.v. Microsoft App-V.
8. Je hebt werkervaring met SCCM en/of Altirus Deployment Console.

Competenties:
- Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
- Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
- Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
- Kwaliteitsgericht: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
- Klantgericht: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
- Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
- Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Odijk
Startdatum: 07-09-2020
Duur: 31-08-2021
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 29-05-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 24

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in "Word-formaat" geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de "ik-vorm", waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: test, analistOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Odijk
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
07-09-2020
referentie:
ITC-ICBO05633
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
23-05-2020 10:02:58