Systeembeheerder, Apeldoorn

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Systeembeheerder.

Omschrijving opdracht:
Team Thematische Opsporing leidt Operationeel Specialisten (A,B,C,D) op voor het werkveld Digitale Opsporing. Deze specialisten doen digitaal-forensisch onderzoek naar complexe ICT-infrastructuren, netwerken, hardware, gegevensdragers, OS-systemen, software, mobiele telefoons, enzovoorts. Om deze competenties aan te leren is het voor het opleidingsdoel noodzakelijk om (nagebootste) malafide digitale omgevingen/infrastructuren en programmeertaal/software te gebruiken. Om deze simulatie vervolgens politioneel te onderzoeken en te benaderen worden bv. speciaal voor dit doel ontwikkelde softwarepakketten benut. Zodoende kan de digitaal rechercheur binnen complexe juridische kaders en landelijke werkafspraken de voor hem vereiste competenties aanleren. Om überhaupt als TTO aan deze onderwijstaak te kunnen voldoen is het beheren, ontwikkelen en in stand houden van voor dit doel ontwikkelde ICT-infrastuur en daaraan gekoppelde digitale laboratoria en digitale plaatsen delict vereist. Deze taak was het afgelopen jaar belegd bij een voor dat doel aangenomen medewerker (tijdelijk contract). Inmiddels is deze medewerker werkzaam in een andere functie bij een andere organisatie. Daarvoor werd dit ondersteuningswerk door de docenten verzorgd. Dat was een zeer onwenselijke situatie (uitvoeren van deze werkzaamheden kost veel tijd, maar vereist ook specifieke kennis en continue overzicht in plaats van de taak te versnipperen over veel mensen. Voor wat betreft de duur van de opdracht; voor nu is in de aanvraag 30-06-2018 als einddatum opgenomen, echter wordt het contract in alle waarschijnlijkheid verlengd tot 31-12-2018 met daarna nog een optie op verlenging van max. 2 keer 6 maanden.

Doelstelling:
Het correct in werking houden van het netwerk en de infrastructuur (veilig uitgevoerd/ PEN test proof).

Omschrijving verantwoordelijkheden:
Het zelfstandig kunnen beheren van de specifieke ICT infrastructuur, onderwijs images, beheer van de PC lokalen (Windows en Apple machines), bestaande netwerk verbeteren, veilig houden en beheren. Samenwerking met coördinator cluster digitale opsporing en docenten. Het omgaan met snelle veranderingen en ontwikkelingen op ICT vakgebied (in de breedte volgen) en vanuit die interesse kunnen schakelen richting de te beheren configuratie.

Omschrijving taken:
- Configureren en managen van netwerkcomponenten zoals: switchen (CISCO), (wifi)routers, printers (HP), camera's (AXIS) en NAS (Synology).
- Configureren en managen van servers en workstations met verschillende OSen: Microsoft, Mac OSX en Linux.
- Configureren en managen van Virtuele Omgevingen zoals VMWare vSphere Hypervisor, VMWare Workstation, VMWare Player, VMWare Fusion en Virtual Box.
- Configureren en managen van Firewalls en VPN servers in High Availablity. (Sonicwall)
- Configureren, manager en monitoren van networkflows. (PRTG)
- Configureren en managen van de back-ups.
- Configureren en managen van de automatische distributie van software en images voor MS Windows, Linux en OSX: FOG en Deploystudio.
- Uitleen en onderhoud van de onderwijsmiddelen.
- Bijhouden en bestellen van (software)licenties en bestellingen.
- Configureren en managen van Radiusserver.
- Configureren en managen van 3G/4G (APNs).
- Ondersteunen docenten in de lesvoorbereiding met klaarzetten systemen of configuraties.
- Documenteren van netwerk en procedures.

Contacten:
- Met docenten digitale opsporing.
- Met de coördinator digitale opsporing.
- Met de functioneel beheerder van een ander onderwijsteam.

Inzet in de lijn of project:
Inzet in de lijn.

Functie eisen (knock-out criteria):
- Je bent inzetbaar vanaf 28-01-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2019 voor 36 uur per week.
- Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring als systeembeheerder.
- Je hebt minimaal een afgeronde HBO-diploma in technische richting of gelijkwaardig.

Functie wensen (gunningscriteria):
- Je hebt aantoonbare werkervaring met het configureren en managen van servers en workstations met verschillende operating systems: Microsoft, Mac OSX en Linux.
- Je hebt aantoonbare werkervaring met het configureren en managen van Virtuele Omgevingen zoals VMWare vSphere Hypervisor, VMWare Workstation, VMWare Player, VMWare Fusion en Virtual Box.
- Je hebt aantoonbare werkervaring met het configureren en managen van Firewalls en VPN servers in High Availablity (Sonicwall).

Competenties:
- Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.
- Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
- Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
- Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
- Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
- Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
- Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.
- Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.
- Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Apeldoorn
Startdatum: 28-01-2019
Duur: 31-12-2019
Optie op verlenging: 2x 6 maanden
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 13-12-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: nnb

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Systeembeheerder, VMWare, Virtual Box, Mac OSX, LinuxOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Groep
contactpersoon:
Sharon van Vliet - Pentury
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Apeldoorn
provincie:
Gelderland
uurtarief:
Marktconform
start project:
28-01-2019
referentie:
ITC-ICI01037
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
07-12-2018 11:48:48
terug naar zoekresultaten  |  vorige  |  volgende  |  alle vacatures