ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Technisch Applicatiebeheerder SummIT8.

Omschrijving opdracht:
De DevOps-medewerker is in staat om breed te participeren in ondersteuning van de applicaties waarin zijn of haar achtergrond en kennis cruciaal zijn. De kandidaat is in staat om zich de functionele en technische aspecten van de applicatie(s) snel eigen te maken. Hij of zij integreert of is de helpende hand van de integrator in het kader van deployment. De kandidaat biedt ondersteuning aan de werking van de applicatieve logging en auditing. Tevens is hij of zij in staat om applicaties te beheren op Windows platformen.
Vakmatig betekenen deze twee zaken: het uitvoeren van taken ihkv technisch applicatiebeheer met op termijn het incidenteel deelnemen aan softwareontwikkeling in .NET omgeving onder architectuur. De nadruk ligt vooralsnog op het technisch applicatiebeheer (Ops). De DevOps-rol is in ontwikkeling.

Doelstelling:
Het zorgdragen voor de continuïteit en kwaliteit van de applicatie-infrastructuurcomponenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en oplossen daarvan;
Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatie technische problemen;
Het adviseren als voorbereiding op de (verdere) ontwikkeling van componenten, zonder directe terugval op Applicatie technische specialisten;
Het uitvoeren van deployment-, migratie- en databasescripts aan de hand van de installatiehandleiding;
Het opstellen en uitvoeren van bouwscripts (incl. maken van de handleiding);
Het beheren van de functionele en technische applicatieconfiguratie;
Meewerken aan releases;
Uitvoeren van monitoring, incl. loganalyse.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
- Uitvoering van technisch applicatiebeheer in alle facetten;
- Beoordeling op kwaliteit van inhoudelijke voorbereiding, bedrijfsvoeringsproducten en adviezen;
- Uitvoering en implementatie van bedrijfsvoeringsproducten, - diensten en -processen en inhoud;
- Invulling geven aan de door de CTO goedgekeurde OTAP-visie;
- Actieve deelname aan het agile DevOps-team, zoveel mogelijk in de rol als DevOps-teamlid (in tegenstelling tot de aparte rollen van Dev en Ops).

Contacten:
- Met gebruikers en management van beheerde (standaard)diensten in het kader van vragen, problemen, wensen etc. om informatie uit te wisselen en voorlichting te geven;
- In voorkomende gevallen met externe leveranciers t.b.v. de dienstverlening t.a.v. de beheerde componenten;
- Met in- en externe projectgroepen en overlegverbanden t.b.v. afstemming over vakinhoudelijke onderwerpen en in het kader van participatie;
- Als DevOps teamlid/engineer met overige teamleden, functioneel beheer en dienstenmanagement.

LET OP:
Deze opdracht kan niet ingevuld worden door een ZZP’er. De kandidaat is elders in dienst of is bereid deze opdracht op basis van payroll in te vullen.

Functie eisen (knock-out criteria)
1. Kandidaat is in het bezit van een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal MBO-4niveau.
2. Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar ervaring als de Technisch applicatiebeheerder of gelijkwaardig.
3. Kandidaat aantoonbare kennis van en ervaring met Windows-producten zoals Windows Server, IIS, Active Directory, Security, minimaal MCSA niveau.
4. Kennis van en ervaring met agile werken/DevOps/Scrum/KanBan.

Functie wensen (gunningscriteria)
1. Kennis van/ervaring met tooling die gebruikt wordt (.NET/SQL Server/Visual Studio) e.d.
2. Gedegen kennis van en ervaring met SQL-scripts, PowerShell-scripts.
3. Gedegen kennis van IIS, Windows Server OS, aangevuld met Certificaten.
4. Kennis van applicatiebeheer (ITIL/ASL en dan met name incident- en changement).
5. Kennis van Confluence/Jira/Git/Bitbucket.
6. Ervaring met CI / CD pipelines; Jenkings, Nexus, XLDeploy.

Competenties
- Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
- Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
- Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
- Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
- Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
- Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag
Locatie: Odijk
Startdatum: 14-02-2022
Duur: 31-12-2022
Optie op verlenging: optioneel
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 02-12-2021
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zsm na de beoordeling

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: Technisch Applicatiebeheerder SummIT8, Technisch, Applicatiebeheerder, SummIT8OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Odijk
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
14-02-2022
referentie:
ITC-ICAP11591
duur opdracht:
10 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
25-11-2021 16:17:33