ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor VISTA College zijn wij op zoek naar een Test Coördinator.

Omschrijving opdrachtgever:
Per 01.08.2019 zijn het voormalige Arcuscollege en ROC Leeuwenborgh Opleidingen gefuseerd. De naam van de fusieorganisatie is Vistacollege. Het Vistacollege heeft zijn hoofdkantoor in Maastricht met belangrijke nevenlocaties in Heerlen en Sittard. Het college verzorgt middelbaar beroepsonderwijs voor circa 18.000 leerlingen. Hierbij zijn circa 1600 docenten en medewerkers in de ondersteunende afdelingen betrokken. De fusie gaat gepaard met een herijking van het ICT landschap en vooral met een consolidatie van netwerken en applicaties. De planning voorziet erin dat deze herijking medio juli 2020 afgerond kan worden, waarna de werking van de nieuwe omgeving integraal technisch en functioneel intensief getest wordt. Voor de organisatie van deze integrale test is het Vistacollege op zoek naar een test coördinator.

Omschrijving werkzaamheden:
Van de test coördinator wordt verwacht dat deze:
1. Het testproces voorbereidt. Deze voorbereiding omvat:
- Het definiëren en (laten) invullen van de randvoorwaarden (infrastructuur, expertise capaciteiten, ruimte).
- Het (laten) definiëren van de testscenario’s.
- Het (laten) opstellen van logische en fysieke testcases voor elk scenario.
- Het prioriteren van de testscenario’s.
- Het (laten) opstellen van testscripts.
- Het (laten) opstellen van instructies t.b.v. de testers.
- Het organiseren van de uitvoering van de tests (wie test wat in welke volgorde en hoe).
- Het plannen van de uitvoering van de tests.

2. De uitvoering van de test begeleidt. Deze begeleiding omvat:
- Het verzorgen van instructies aan de testers.
- Het monitoren van de testuitvoering (worden de scripts gevolgd).
- Het in voorkomende gevallen assisteren bij de uitvoering van de tests.
- Het opstellen van tussentijds verslagen.
- Het beoordelen en analyseren van de testresultaten.
- Het bij niet verwachte resultaten, informeren van de projectleider en doen van voorstellen ter correctie.
- De evaluatie van het testproces.

3. De evaluatie omvat de opstelling van een testverslag met daarin de volgende onderdelen:
- Een evaluatie van de testresultaten.
- Een evaluatie van het testproces (mensen, middelen, organisatie).
- Een evaluatie van de kwaliteit van de testobjecten.
- Conclusies en aanbevelingen.

Planning:
De gesprekken worden gepland in nader overleg. Mogelijk gaat dit plaatsvinden middels een vorm van video conferencing. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo spoedig mogelijk bericht.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt aantoonbare werkervaring als test coördinator in de afgelopen 5 jaar.
2. Je bent 16 uur per week inzetbaar gedurende 5 maanden, met optie om op te schalen naar 36 uur per week mocht de opdracht dit vragen.
3. Je aanvaardt als standplaats Sittard, Heerlen en Maastricht.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als test coördinator in de afgelopen 5 jaar.
2. Je hebt aantoonbare werkervaring met Tmap.
3. Je hebt aantoonbare werkervaring in het middelbare beroepsonderwijs.

Competenties:
- Zelfstandig kunnen werken en toont hierbij organiserend vermogen.
- Communicatief vaardig (mondeling en schriftelijk).
- Om kunnen gaan met verschillende belangen en stakeholders.
- Signaleert risico’s en kwaliteitsissues.
- Hoge mate van kwaliteitsbewustzijn, en dit kunnen uitdragen.
- Een open houding en durf om de techniek in te duiken.
- Is flexibel en weet zich staande te houden in een dynamische omgeving.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Limburg
Startdatum: zsm
Duur: 5 maanden
Optie op verlenging: ntb
Inzet: 16-36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 01-04-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zie planning

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Test Coördinator, Test, CoördinatorOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Limburg
provincie:
Limburg
uurtarief:
marktconform
start project:
zsm
referentie:
ITC-ICI05216
duur opdracht:
5 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
25-03-2020 09:08:40