ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Test Engineer Infrastructuur.

Wil je reageren op deze aanvraag? Klik hier.

Omschrijving opdracht:
De test engineer wordt ingehuurd door het Testcentrum van de Dienst ICT en zal deel uitmaken van het, bij de Productlijn Werkplekken KA (kantoor automatisering), gedetacheerde testteam.
De Productlijn Werkplekken KA, onderdeel van de Dienst ICT – Sector Levering, beheert en vernieuwt de ICT-werkplekken en bijbehorende infrastructuur in opdracht van de Servicelijn Werkplekken conform vastgelegde afspraken met klanten.
De Servicelijn Werkplekken is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, inrichten, leveren en de integraliteit van de IV-diensten en producten.
De sector Levering voorziet de politieorganisatie van een betrouwbare en 7 x 24 uurs beschikbare ICT-dienstverlening. Hierbij zorgt de sector voor een effectieve en efficiënte inrichting van deze dienstverlening met een focus op kostenbewustzijn.
De test engineer is o.a. verantwoordelijk voor het voorbereiden, specificeren en uitvoeren van tests, om inzichtelijk te krijgen of nieuwe dan wel gewijzigde componenten (bouwblokken en deelsystemen):
- werken conform specificatie (functionaliteit, performance, security, stabiliteit en installeerbaarheid).
- geen integratie problemen veroorzaken met de overige infra componenten in het SBC-platform.
Tevens is de test engineer verantwoordelijk voor het onderhouden van zijn eigen testomgeving en het registreren van bevindingen en communicatie hierover binnen het team.

We nodigen nadrukkelijk niet alleen testers uit om te reageren, maar ook ontwerpers, bouwers en beheerders van SBC omgevingen met belangstelling voor het testvak.

Omschrijving doelstelling:
De test engineer is samen met andere specialisten en medewerkers van de Productlijn Werkplekken KA verantwoordelijk voor het foutloos opleveren en in stand houden van het SBC platform van Politie Nederland inclusief werkplekken.

Omschrijving werkzaamheden:
- Intake of review van de producten die onderdeel uitmaken van de testbasis.
- Zelfstandig opstellen van testplannen, testgevallen en testscripts.
- Installeren van nieuwe / gewijzigde componenten in de eigen testomgeving of in de integratie omgeving.
- Uitvoeren van de tests.
- Rapporteren over de voortgang van testen.
- Registreren van bevindingen in JIRA en in voorkomende gevallen, samen met de ontwikkelaar / bouwer, analyseren en bedenken van oplossingen.
- Rapporteren over bevindingen en bewaken van de afhandeling hiervan-
- Opstellen van testverslagen en dit toevoegen aan documentatie van de geteste componenten.
- Waar mogelijk opzetten en/of uitbreiden van geautomatiseerde regressietests van de geteste componenten en/of SBC-platform.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 7-9-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2020 voor 36 uur per week.
2. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar relevante werkervaring als ontwerper, bouwer, beheerder of tester van SBC en/of VDI oplossingen.
3. Je hebt minimaal een afgeronde, erkende en volwaardige MBO niveau 4 opleiding.
4. Je bent in bezit van een Windows Server 2012 of hoger certificering (MCSA of MCSE).

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1,5 jaar relevante en aantoonbare werkervaring als ontwerper, bouwer, beheerder of tester met onderstaande producten (A t/m E). Beantwoord deze wens puntsgewijs zoals toegelicht hieronder:
A. Microsoft Windows Server 2012 R2 of hoger
B. Microsoft Window 7 en/of 10
C. Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM)
D. Citrix XenApp / XenDesktop 7.x
E. Applicatievirtualisatie m.b.v. Microsoft App-V en RES One/Ivanti
2. Je hebt in de afgelopen 3 jaar, minimaal 1 jaar relevante werkervaring als test engineer / tester / testanalist.
3. Je bent in bezit van een Certificaat TMap en/of ISEB/ISTQB.
4. Je bent in bezit van een Citrix certificering: CCA-V en/of CCP-V en/of CCE-V.

Competenties:
- Initiatief
- Samenwerken
- Analytisch
- Klantgericht
- Kwaliteitsgericht
- Kritisch
- Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in Nederlandse en Engelse taal

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Odijk
Startdatum:07-09-2020
Duur: tot 31-12-2020
Optie op verlenging: ntb
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 28-05-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: ntb

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- Uw reactie bij voorkeur via ons webportaal: klik hier
- CV in "Word-formaat" geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de "ik-vorm", waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Tester, SBC omgeving, Netwerk EngineerOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Odijk
provincie:
Utrecht
uurtarief:
Marktconform
start project:
07-09-2020
referentie:
ITC-ICS05630
duur opdracht:
3 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
22-05-2020 14:39:40