Always on track to the perfect match

Referentienummer: BTIT23004
Omgeving: Apeldoorn
Startdatum: 28 januari 2019 (Let op: screening van ca. 6-15 weken voorafgaand)
Einddatum: 30 juni 2019, in alle waarschijnlijkheid 31 december 2019.
Optie op verlenging: Ja, 2x 6 maanden
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: Nog niet bekend.
Sluitingsdatum: Vrijdag 14 december 2018 om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een VMWare / Microsoft / Mac OSX / Linux Systeembeheerder voor 36 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:

Team Thematische Opsporing leidt Operationeel Specialisten (A,B,C,D) op voor het werkveld Digitale Opsporing. Deze specialisten doen digitaal-forensisch onderzoek naar complexe ICT-infrastructuren, netwerken, hardware, gegevensdragers, OS-systemen, software, mobiele telefoons, enzovoorts. Om deze competenties aan te leren is het voor het opleidingsdoel noodzakelijk om (nagebootste) malafide digitale omgevingen/infrastructuren en programmeertaal/software te gebruiken. Om deze simulatie vervolgens te onderzoeken en te benaderen worden bv. speciaal voor dit doel ontwikkelde softwarepakketten benut. Zodoende kan de digitaal rechercheur binnen complexe juridische kaders en landelijke werkafspraken de voor hem vereiste competenties aanleren.

Om überhaupt als TTO (Team Thematische Opsporing) aan deze onderwijstaak te kunnen voldoen is het beheren, ontwikkelen en in stand houden van voor dit doel ontwikkelde ICT-infrastuur en daaraan gekoppelde digitale laboratoria en digitale plaatsen delict vereist.

Doelstelling
Het correct in werking houden van het netwerk en de infrastructuur (veilig uitgevoerd/ PEN test proof).

Verantwoordelijkheden
Het zelfstandig kunnen beheren van de specifieke ICT infrastructuur, onderwijs images, beheer van de PC lokalen (Windows en Apple machines), bestaande netwerk verbeteren, veilig houden en beheren. Samenwerking met coördinator cluster digitale opsporing en docenten. Het omgaan met snelle veranderingen en ontwikkelingen op ICT vakgebied (in de breedte volgen) en vanuit die interesse kunnen schakelen richting de te beheren configuratie.

Taken/werkzaamheden:

Configureren en managen van netwerkcomponenten zoals: switchen (CISCO), (wifi)routers, printers (HP), camera's (AXIS) en NAS (Synology).
Configureren en managen van servers en workstations met verschillende OSen: Microsoft, Mac OSX en Linux.
Configureren en managen van Virtuele Omgevingen zoals VMWare vSphere Hypervisor, VMWare Workstation, VMWare Player, VMWare Fusion en Virtual Box.
Configureren en managen van Firewalls en VPN servers in High Availablity (Sonicwall).
Configureren, manager en monitoren van networkflows (PRTG).
Configureren en managen van de back-ups.
Configureren en managen van de automatische distributie van software en images voor MS Windows, Linux en OSX: FOG en Deploystudio.
Uitleen en onderhoud van de onderwijsmiddelen.
Bijhouden en bestellen van (software)licenties en bestellingen.
Configureren en managen van Radiusserver.
Configureren en managen van 3G/4G (APNs).
Ondersteunen docenten in de lesvoorbereiding met klaarzetten systemen of configuraties.
Documenteren van netwerk en procedures.

KNOCK-OUT:

Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO diploma in technische richting of gelijkwaardig. Diploma overleggen is vereist.
Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring als Systeembeheerder.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

Je beschikt over werkervaring met het configureren en managen van servers en workstations met verschillende operating systems: Microsoft, Mac OSX en Linux, weging 30%.
Je beschikt over werkervaring met het configureren en managen van Virtuele Omgevingen zoals VMWare vSphere Hypervisor, VMWare Workstation, VMWare Player, VMWare Fusion en Virtual Box, weging 40%.
Je beschikt over werkervaring met het configureren en managen van Firewalls en VPN servers in High Availablity (Sonicwall), weging 30%.

Competenties:

Maatschappelijke oriëntatie - Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.
Overtuigingskracht - Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
Coachen - Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
Organisatievermogen - Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
Klantgerichtheid - Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
Netwerkvaardigheid - Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
Systeemdenken - Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid - Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.
Samenwerken - Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

Trefwoorden: Microsoft Mac OSX Linux VMWareOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
BlueTrail
contactpersoon:
Ric Zandvliet
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Apeldoorn
provincie:
Gelderland
uurtarief:

start project:
28 januari 2019
referentie:
ITC-BTIT23004
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
07-12-2018 11:37:08