LINKIT is een IT-dienstverlener en al ruim 21 jaar gespecialiseerd in het bedenken, bouwen en beheren van innovatieve IT-oplossingen voor multinationals en overheden.

Opdrachtomschrijving

Naast de huidige capaciteit van 3 contentspecialisten is er in het team een extra XML-contentspecialist nodig. De contentspecialisten zijn betrokken bij een of meerdere projectdoelstellingen.

 1. Je reviewt voorbeeld aanleverbesluiten aan de STOP standaard en draagt zorg voor het testen daarvan in de LVBB en de DSO keten. Je signaleert en analyseert eventuele fouten in de content, de STOP standaard, de LVBB software en/of DSO keten. Waar nodig pas je de content aan.
 2. Je ondersteunt, samen met Geonovum en Kadaster, pro-actief plansoftware leveranciers als zij bij de implementatie van hun koppelvlak met de LVBB tegen content, STOP Standaard of LVBB issues aanlopen.
 3. Service Team Rijk (STR) is een organisatie van BZK in opbouw. In de opbouwfase draagt de contentspecialist zorg voor het omzetten van besluiten in Word via het OP formaat naar het STOP formaat. Dit wordt gedaan met diverse tools en partijen. Je bent verantwoordelijk voor het uiteindelijk resultaat: het gereed zijn van het besluit voor aanlevering aan de LVBB.


Je werkt intensief samen met BZK/STR, Plansoftwareleveranciers, collegas van STOP en de LVBB, Geonovum en/of Kadaster en collega content specialisten op de projectdoelstellingen te realiseren. De contacten verschillen per projectdoelstelling.


Taken en verantwoordelijkheden:

 • het kunnen analyseren/interpreteren van XML-schema's (XSD's) en schematrons
 • analyseren, bewerken en beoordelen van complexe XML-documenten (regelgeving)
 • het schakelen met externe partijen die transformaties uitvoeren door het definiëren van de opdracht en de bewaking ervan
 • beschrijven, ondersteunen en uitvoeren van werkzaamheden bij het bekendmaken en verwerken (consolideren) van juridische regelingen
 • het kunnen geven van advies voor aanpak van transformatietrajecten van juridische content
 • controleren van teksten als (tussen)resultaat van omzettingsprocessen naar STOP-standaard
 • beoordelen, registreren en beheren van bevindingen die naar boven komen bij het maken van content
 • beheren van de inhoud van de git-omgeving
 • beheer voeren over de features van het team in TFS en het planboard


Concreet betekent dit dat je de volgende taken en verantwoordelijkheden hebt:

 1. Het voorbereiden en (laten) creëren van aan te leveren STOP-documenten voor een probleemloze bekendmaking binnen KOOP
 2. Het controleren van aan te leveren documenten voor een probleemloze bekendmaking binnen KOOP
 3. Het creëren van content die geschikt is als doorlevering richting Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) voor zowel in STOP-bekendgemaakte regelingen als andere (in het momenteel gehanteerde XML formaat). Hiervoor dienen STOP-documenten gecreëerd te worden. De bijbehorende Omgevingswet annotaties cf. de TPOD standaard (OW bestanden) worden door derden aangeleverd, maar dienen te worden geëvalueerd i.r.t. de STOP bestanden (de samenhang en consistentie dient geborgd te kunnen worden)
 4. Het toetsen van de STOP-standaard bij nieuwe versies, het bepalen van de impact van nieuwe en gewijzigde onderdelen van STOP-standaarden en het aandragen van eventuele wijzigingsvoorstellen hiervoor
 5. Daarnaast begeleid en toets je contentmigraties naar nieuwe versies van de standaard
 6. Het definiëren en afstemmen over benodigde functionaliteit die in de KOOP-systemen dient te worden ingebouwd specifiek voor s Rijksregelingen
 7. Het ondersteunen bij het in productie brengen van de zogeheten Bruidsschat voor gemeenten en Waterschappen cf. de STOP standaard
 8. Het afstemmen over de uitvoering van opdrachten die door derden (i.c. Sdu) worden opgepakt i.h.k.v. de transformaties van content naar de STOP-standaard.
 9. Het afstemmen over de implementatie van de wetgevingsagenda
 10. Definiëren inclusief oplevering van testscripts voor het testen van te leveren content;
 11. Het controleren van test-/voorbeelddocumenten voor het testen aan de toepassingsprofielen;
 12. Het controleren van transformaties voor oplevering nieuwe versies, van STOP naar PDF, HTML;


De bovenstaande lijst is niet limitatief of statisch. Op basis van nieuwe wensen van Opdrachtgever of gebruikers of wijzigingen in aanpalende systemen of veranderingen in het opdrachtportfolio van KOOP kan het voorkomen dat er wijzigingen plaatsvinden op bovenstaande lijst en de bijbehorende prioriteiten. Bij KOOP is een product owner aangesteld. Hij bepaalt in samenspraak met de Productmanagers welke features in welk program increment wordt gerealiseerd.Harde eisen:

 • Kandidaat heeft minimaal HBO werk- en denkniveau
 • Kandidaat beschikt over een eigen (ontwikkel-)laptop met beveiliging, versleutelde harde schijf (encryptie), antivirussoftware, een stabiele internetverbinding t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden
 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring in ICT ontwikkeling
 • Kandidaat heeft minimaal drie jaar (grondige) ervaring met XML, XML-gebaseerde standaarden als XML Schema, Schematrons en GML
 • Kandidaat heeft kennis van/ervaring met het gestructureerd controleren en testen van content


Wensen:

 • Mate waarin de kandidaat kennis/ervaring heeft met; Agile Management tools zoals AzureDevOps (TFS) en Jira en Agile/Scrum aanpak
 • Mate waarin de kandidaat kennis van / ervaring met uitgeef- en publicatieprocessen, bij voorkeur in het domein van wet en regelgeving (KOOP-domein)
 • Mate waarin de kandidaat affiniteit heeft met het juridische domein en/of juridische dienstverlening in de uitgeverij-wereld (inclusief het consolideren van regelgeving) en/of van identificatie- en verwijzingsstandaarden t.b.v. juridische informatie (zoals bijv. Akomo Ntoso (AKN), ELI en/of Juriconnect verwijzingsstandaarden)
 • Mate waarin de kandidaat werkervaring heeft met redactionele/CMS systemen zoals IDGis en IAM4
 • Mate waarin de kandidaat geschikt wordt geacht voor uitvoering van de omschreven werkzaamheden en past binnen de organisatie van opdrachtgever


De totstandkoming van de Nederlandse wet- en regelgeving is een complex proces met veel verschillende actoren. De informatiestromen en de daarbij behorende ondersteunende informatiesystemen die het digitaal publiceren en consolideren van wet- en regelgeving mogelijk maken, zijn zeer specifiek gericht op het wetgevings- en publicatiedomein. (Door)ontwikkeling van deze informatiesystemen, of (door)ontwikkeling van technische componenten waarmee deze informatiesystemen worden opgebouwd, vereist dan ook brede kennis van de vraagstukken die spelen binnen het domein van wetgeving en elektronisch publiceren. Het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheids Publicaties (KOOP), onderdeel van de Uitvoeringsorganisatie bedrijfsvoering Rijk (UBR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ondersteunt de (beleids)doelstellingen van haar opdrachtgevers, die verantwoordelijk zijn voor de wet- en regelgevingsprocessen en (officiële) publicaties. KOOP is verantwoordelijk voor de verwerking, de officiële bekendmaking en publicatie en digitale toegankelijkheid van formele informatie van de overheid.


Opdrachtgevers van KOOP zijn (niet limitatief):

 • de Eerste en Tweede kamer der Staten Generaal;
 • diverse ministeries waaronder Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie & Veiligheid, Buitenlandse Zaken en Infrastructuur & Waterstaat;
 • diverse Uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst en de Immigratie- en Naturalisatiedienst;
 • Zelfstandige Bestuursorganen als de Sociale Verzekeringsbank.


Binnen haar verantwoordelijkheden, ligt de focus van KOOP op het borgen van de wettelijke verplichting tot het bekendmaken en beschikbaar stellen van centrale en decentrale wet en regelgeving met de hoogst mogelijke beschikbaarheid en integriteit. Het is van groot belang dat wet- en regelgeving en bijbehorende informatie zo goed mogelijk geïntegreerd en zonder redundantie (meervoudig voorkomen van dezelfde bestanden) beschikbaar en toegankelijk wordt gemaakt. Hierbij optimaliseert KOOP de vindbaarheid en leesbaarheid van documenten door toepassing van adequate structurering (standaardisering) en metadatering en toepassing van linked data principes.Liever een andere contractvorm?

Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.

Trefwoorden:OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
LINKIT
contactpersoon:
Jan Schop
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag
provincie:

uurtarief:

start project:
01-01-2022
referentie:
ITC-0022012
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
24 uur
publicatiedatum:
24-11-2021 17:17:02