ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor Provincie Utrecht zijn wij op zoek naar een Projectleider RBAC (Role Based ACces).

Omschrijving opdrachtgever:
Werken bij de provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur, de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin verandering de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

Domein Bedrijfsvoering:
Het domein Bedrijfsvoering zorgt voor de bedrijfsvoering van het gehele concern, dat doet ze door een hoge mate van integratie op het gebied van kaderstelling, advisering en uitvoering binnen de PIJOFAH-kolommen. De informatievoorziening van de provincie Utrecht digitaliseert en automatiseert in een hoog tempo. Digitalisering en innovatie zijn “rode draden” in de strategie van de organisatie.

Team Informatievoorziening en Automatisering (IEA):
Team IEA bestaat uit ruim 80 mensen. Samen streven we ernaar om de medewerkers van provincie Utrecht te voorzien van betrouwbare digitale werkplekken, applicaties, mobiele telefoons, datanetwerken en overige ICT-infrastructuur. We faciliteren interne innovatie en dragen vanuit inhoudelijke expertise bij aan business projecten. Team IEA is opgebouwd uit de volgende clusters:
- Kaderstelling en Advisering (KEA)
- Documentaire Informatie Voorziening (DIV)
- Portfolio- & Projectmanagement (PPM)
- Data- & Gegevensmanagement (DGM)
- Functioneel- & applicatiebeheer (FAB)
- ICT-infra & werkplekbeheer (INFRA)

Omschrijving opdracht:
De provincie Utrecht gaat steeds meer op rollen gebaseerd werken. Dit betekent dat medewerkers op basis van hun rol met de benodigde informatievoorziening zullen of moeten gaan werken. Het werken op basis van Role Based Access Control (RBAC) is bij de provincie Utrecht nog niet voldoende ingericht. In 2019 is een RBAC assessment uitgevoerd. De bevindingen uit dit assessment zijn de basis voor de vervolgstappen die de provincie wil zetten om te komen tot een passende RBAC-implementatie. De opdracht wordt uitgevoerd als een project binnen het programma Informatie-veiligheid en Privacy van de concern opgave I-Opgave Digitale Overheid.

Wat ga je doen:
- Je gaat RBAC implementeren. De precieze werkzaamheden die je als projectleider RBAC gaat uitvoeren, zullen in overleg met de opdrachtgever worden vastgesteld en zullen in ieder geval uit de volgende werkzaamheden bestaan:
- Je definieert processen en informatiestromen en legt deze vast. Hierbij besteed je specifiek aandacht aan processen rond het beheer van identiteiten en toekennen van autorisaties voor alle typen identiteiten binnen de organisatie.
- Je definieert en richt governance, eigenaarschap en eindverantwoordelijkheid in voor de identity en access management (IAM) onderdelen van applicaties, processtappen en keten-processen. Je zorgt tevens voor het valideren, accorderen en formeel beleggen hiervan.
- Je benoemt mogelijke technische aanpassingen en begeleidt de implementatie van deze aanpassingen.
- Je richt de organisatie rond RBAC in en belegt het eigenaarschap ervan.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je beschikt over een afgeronde relevante HBO+ en of /WO-opleiding op het gebied van informatiemanagement of voorziening (o.a. bedrijfskundige informatica, bedrijfskunde, bestuurskunde of vergelijkbaar).
2. Je hebt minimaal 3 jaar actuele (over de afgelopen 5 jaar), relevante en aantoonbare werkervaring met het inrichten van RBAC functionaliteiten binnen vergelijkbare organisaties.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt minimaal 3 jaren aantoonbare werkervaring in een soortgelijke rol of opdracht bij een overheidsorganisatie in de afgelopen 5 jaren.

Competenties:
A. Persoonlijke eigenschappen
- Je bent een teamspeler
- Je kunt goed omgaan met chaos en weerstand
- Je bent innovatief, ondernemend en resultaatgericht
- Je bent politiek bestuurlijk en organisatorisch sensitief

B. Vaardigheden
- Je hebt zelfstartend vermogen
- Je hebt een constructief kritische houding en je beschikt over de nodige veerkracht
- Je staat stevig in je schoenen en bent een volwassen gesprekspartner voor zowel managers als specialisten
- Je beschikt over de nodige diplomatieke vaardigheden en weet deze goed in te zetten

C. Kennis
- Je hebt gedegen kennis van de gangbare methodieken zoals ICT architectuur, informatieveiligheid & privacy, service management en identity & access management
- Je hebt interesse in en kennis van het functioneren van het openbaar bestuur, het type organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht
Startdatum: 01-04-2020
Duur: 01-10-2020
Optie op verlenging: maximaal 3 maanden
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 27-02-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 11-03-2020

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: IAM, project, leider, manager, RBACOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Utrecht
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
01-04-2020
referentie:
ITC- ICBO04878
duur opdracht:
5 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
15-02-2020 09:02:35