Zzp'ers verplicht verzekerd


De arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt definitief verplicht voor zzp'ers. Dit hebben kabinet, werkgevers en vakbonden gezamenlijk afgesproken. Het verplichte vangnet bij ziekte voor zzp'ers was al langer een dringende wens van het kabinet.

Geplaatst: 4-4-2023
Binnenhof

Nieuws, opinie & achtergrond voor ZZP'ers


Hogeraad

De maaltijdbezorgers van Deliveroo waren geen zzp'ers"

Zijn de bezorgers van Deliveroo ZZP'ers of werknemers? Om die vraag draait de Deliveroo-zaak. Afgelopen vrijdag heeft de Hoge Raad uiteindelijk een oordeel geveld. Een oordeel dat gevolgen voor alle zzp'ers kan krijgen..

tijd voor pensioen

Meer ruimte voor pensioen

De nieuwe pensioenwet, “de Wet Toekomst Pensioenen” heeft van de Tweede Kamer groen licht gekregen. Ook voor zzp’ers veranderen er zaken. Er komt namelijk meer ruimte om fiscaal voordelig pensioen op te bouwen.

Binnenhof

De regels rond werken als zzp'er worden "toekomstbestemdiger"

Het kabinet wil "de balans herstellen" tussen de inmiddels 1,2 miljoen zelfstandigen en de overige werkenden. Er moet een gelijker speelveld tussen werknemers en zelfstandigen komen en daartoe treft het kabinet een flink pakket maatregelen.

CBS

1.2 miljoen zelfstandigen in het derde kwartaal van 2022

In het derde kwartaal van 2022 telde Nederland 1,2 miljoen zelfstandigen volgens het CBS. Zzp’ers die eigen arbeid of diensten aanbieden vormen de grootste subgroep met 1 miljoen personen.

Hogeraad

D-day voor wet DBA op 23 december

Op 23 december komt er meer duidelijkheid over de wet DBA. Dan speelt het arrest in de Deliveroo-zaak bij de Hoge Raad. En dat heeft gevolgen voor iedere zzp’er.

Binnenhof

Prijsplafond ook voor zzp'ers

Op 1 januari 2023 gaat het tijdelijke prijsplafond op energie in. Dit geldt naast huishoudens ook voor kleinverbruikers zoals zzp’ers.

Binnenhof

Brandt 2023 een gat in jouw pensioen?

Slaat 2023 en gat in jouw pensioen? De fiscale oudedagsreserve (FOR) wordt per 1 januari 2023 afgeschaft. Hiermee vervalt deze mogelijkheid om fiscaal vriendelijk geld opzij te zetten voor je oude dag.

Binnenhof

Miljoenennota over ZZP'en in 2023

Het kabinet heeft enkele grote wijzigingen in petto voor zzp’ers in 2023. De verwachting voor 2023 is dat de economische groei afremt naar 1,5%. Volgens de miljoenennota zet het kabinet stappen om de belasting van verschillende typen werkenden meer in evenwicht te brengen.