Hoe zit het nou precies met de opvolger van de wet DBA?


Het Kabinet Rutte 3 heeft in het regeerakkoord aangegeven niet door te willen gaan met de wet DBA zoals deze door de vorige regering is voorgesteld. Het hele stelsel met modelovereenkomsten gaat dus verdwijnen. Maar hoe zit het dan precies met de beoogde opvolger?

Geplaatst: 29-1-2018
Hoe zit het nou precies met de opvolger van de wet DBA?

Nieuws, opinie & achtergrond voor ZZP'ers


Phishing

Wet DBA mogelijk in strijd met Europese regels

De nieuwe wet DBA is wederom uitgesteld. Dit keer omdat het kabinet tot de conclusie is gekomen dat het risico substantieel is dat de ALTmaatregel (Arbeidsovereenkomst bij laag tarief) strijdig is met het EU-recht. De wet zal op zijn vroegst op 1 januari 2021 in werking kunnen treden.

Geplaatst: 27-11-2018
Phishing

Wbni en jouw risico op indentiteitsfraude

Eind 2018 zal de Wet beveiliging netwerk- & informatiesystemen (Wbni) in werking treden. Deze wet verplicht aanbieders van essentiele diensten (AED’s) om ict-incidenten bij de overheid te melden en toereikende beveiligingsmaatregelen in te voeren om cyberrisico’s te minimaliseren. Ook jij zelf kunt maatregelen nemen.

Geplaatst: 8-11-2018
Binnenhof

Wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in balans

Minister Koolmees heeft het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in balans naar de tweede kamer gestuurd. Doel van de Wab is "de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren". Verbeteren betekent in de visie van de minister minder flexibele arbeid ten gunste van vaste banen. Een overzicht van de maatregelen.

Geplaatst: 7-11-2018
Binnenhof

Miljoenennota; arbeidsmarkt in disbalans door flexibilisering

Onder de noemer "Kansen voor de toekomst" behandelt de Miljoenennota de arbeidsmarkt. Vaste werknemers, flexwerkers en zzp’ers zijn onbedoeld concurrenten van elkaar geworden. De hoge mate van flexibilisering maakt dat de arbeidsmarkt in disbalans is. Bijna 80 procent van de Nederlandse bedrijven heeft geen werknemers in dienst.

Geplaatst: 13-09-2018
Binnenhof

Linktaks en uploadfilter akkoord in Europees parlement

De nieuwe Europese auteursrechtwet is gisteren goedgekeurd. Ook de controversiele onderdelen “uploadfilter” en “linktaks” zijn geruisloos aangenomen. In juli stemde een meerderheid nog tegen.

Geplaatst: 13-09-2018
tijd voor pensioen

Geen "Roemer-norm" voor gemeenten

In 2017 is de inhuur van externen in grote steden flink toegenomen. Aanleiding voor SP-Kamerlid Van Raak de zogenaamde “Roemer-norm” te willen invoeren voor gemeenten. Minister Kajsa Ollongren ziet hier echter geen reden toe en weigert.

Geplaatst: 04-09-2018
tijd voor pensioen

Conceptakkoord: verplicht pensioen voor ZZP'ers

Werkgevers en vakbonden hebben een conceptakkoord bereikt over pensioenen. Eén van de vier onderdelen (be)treft met name ZZP’ers. Onder het motto “Verbreding basis onder collectieve aanvullende pensioenregelingen” moeten zij ondergebracht worden bij een verplicht pensioen.

Geplaatst: 30-05-2018
Europese Unie

Privacywetgeving AVG / GDPR

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR) in en moeten alle organisaties zich hieraan houden. Deze wet brengt strengere eisen met zich mee aan de verwerking van persoonsgegevens dan zijn voorganger; de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Geplaatst: 22-03-2018
minister Koolmees

Roadmap vervanging wet DBA

De wet DBA heeft niet de duidelijkheid en rust gebracht die ermee was beoogd waardoor teveel zzp’ers in onzekerheid zitten, aldus Minister Koolmees en staatssecretaris Snel in hun "Roadmap vervanging DBA". Hóe de verschillende maatregelen uitgewerkt worden, zal voor het zomerreces in een zogenaamde hoofdlijnenbrief uiteengezet worden.

Geplaatst: 08-03-2018
Hoe zit het nou precies met de opvolger van de wet DBA?

Hoe zit het nou precies met de opvolger van de wet DBA?

Het Kabinet Rutte 3 heeft in het regeerakkoord aangegeven niet door te willen gaan met de wet DBA zoals deze door de vorige regering is voorgesteld. Het hele stelsel met modelovereenkomsten gaat dus verdwijnen. Maar hoe zit het dan precies met de beoogde opvolger?

Geplaatst: 29-1-2018
Rijks ICT-Gilde

Rijks ICT-Gilde vormt flex-pool

Het Rijks ICT-gilde moet een flexpool van ICT-professionals worden op diverse expertise gebieden zoals data engineering, software engineering, cloud engineers en security specialisten. Zowel jonge als ervaren ICT’ers werken op interim-basis voor verschillende ministeries of uitvoeringsorganisaties.

Geplaatst: 16-01-2018
Fiscus test online boekhouden

Fiscus test online boekhouden voor zzp'ers

Samen met de Stichting Zeker-OnLine test de Belastingdienst of het proces van de btw-aangifte versimpeld kan worden voor zzp’ers. Je kun nog deelnemen aan de proef "Boekhouden, belastingaangifte doen en betalen in één" die twee jaar duurt.

Geplaatst: 16-01-2018
ICT ontwikkelaars

Aantal ICT-ontwikkelaars stijgt fors

In het afgelopen jaar steeg het aantal ontwikkelaars in Nederland met 24 procent. We beschikken nu over ruim driehonderdduizend ontwikkelaars, ten opzichte van nog geen 250.000 in het vorige jaar.

Geplaatst: 05-12-2017
DBA door het putje

Wet DBA definitief door het putje

Eindelijk is het langverwachte besluit genomen: de wet DBA gaat definitief niet door. “De nieuwe wet moet enerzijds (de inhuurder van) echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid (vooral aan de onderkant) voorkomen”.

Geplaatst: 11-10-2017
blije zzp'ers

Zelfs gedwongen zzp'schap maakt blij

Werknemers die de stap naar zzp-schap nemen, waarderen hun werk meer. De nieuwbakken ZZP’er ervaart een hogere mate van autonomie en tevredenheid met de inhoud van het werk. Zelfs gedwongen zzp'ers blijken blijer van hun werk geworden te zijn!

Geplaatst: 02-11-2017
standje fiscus

Standje versus naheffingen; ongelijke behandeling fiscus

Tot 1 juli 2018 geldt de implementatieperiode van de wet DBA. Er wordt echter wel onderzoek gedaan en als hieruit blijkt dat sprake is van een dienstverband dan wordt met de opdrachtgever in overleg getreden, terwijl jouw inkomen behandeld wordt als "resultaat uit overige werkzaamheden", met terugwerkende kracht.

Geplaatst: 11-07-2017
tijd voor pensioen

Kwart ZZP'ers heeft geen pensioen

De gemiddelde leeftijd waarop een zelfstandig ondernemer zonder personeel wil stoppen met werken is 66,5 jaar. Een kwart van alle ZZP'ers heeft echter totaal niets geregeld voor zijn pensioen. Van alle ZZP'ers wil 90% als ZZP'er blijven werken en 81% is tevreden met zijn werk als ZZP'er.

Geplaatst: 11-07-2017
tijd voor pensioen

Wederom opschorting wet DBA: tot 1 juli 2018

Tot 1 juli 2018 zal de Belastingdienst de arbeidswetgeving niet handhaven. Ook achteraf zal niet gehandhaafd worden over de duur van de implementatieperiode. Het gebruiken of laten beoordelen van een modelovereenkomst is nu niet nodig.

Geplaatst: 01-06-2017
Logo Rijksoverheid

37% van ZZP'ers betaalt geen inkomsten­belasting

In 2014 hoefde 37% van alle ZZP'ers geen inkomstenbelasting te betalen. Zij waren wel belastingplichtig maar verdienden te weinig om boven de IB-grens uit te komen. Dit houdt in dat zij minder dan 24.000 Euro verdienden. Het bruto modale inkomen van een werknemer lag in 2014 op 35.000 Euro.

Geplaatst: 21-04-2017
Logo Rijksoverheid

Kabinet stelt 10 oplossingen voor onduidelijkheid WDBA voor

De opgeschorte wet DBA blijft voor veel onrust zorgen onder zzp'ers en opdrachtgevers. Om deze impasse te doorbreken hebben ambtenaren van vier betrokken ministeries deze week tien oplossingen bedacht waarmee de onzekerheid rondom zaken als gezagsverhouding, vervanging en urencriterium mogelijk kunnen worden weggenomen. Van geen van de 10 worden wij enthousiast.

Geplaatst: 21-04-2017
Logo Rijksoverheid

Wiebes streeft naar nieuws DBA voor zomerreces

Wiebes heeft gister de kamerbrief "Derde rapportage DBA" verzonden. Uitsluitsel over de daadwerkelijke handhaving van de wet biedt het rapport niet. Wiebes hoopt hier tegen het zomerreces meer over te kunnen melden.

Geplaatst: 21-04-2017
zzp'ers en hun opdrachten

Onzekere opdrachtgever treft 1 op 5 zzp'ers

De -uitgestelde- wet DBA heeft wel degelijk nu al negatieve gevolgen: volgens onderzoek van de KvK zijn opdrachtgevers onzekerder geworden door de wet DBA en vragen zzp’ers vaker hun werk te doen in een payroll- of uitzendconstructie.

Geplaatst: 14-02-2017

Afwentelen risico wet DBA deels gerecht­vaardigd

Het verhalen van schade t.g.v. schijnzelfstandigheid op een opdrachtnemer is deels gerechtvaardigd, aldus staatssecretaris Wiebes. Maar uitsluitend wat betreft de nageheven loonbelasting en premie volksverzekeringen. Dit deel van de heffingen dient immers door een werknemer te worden gedragen.

Geplaatst: 24-01-2017
Jaaroverzicht ondernemend Nederland 2016

KvK: "helft ICT'ers is ZZP'er"

Volgens de KvK is in de branche ICT en Media maar liefst 50% als ZZP’er aan het werk, namelijk 51.867 mensen. Dit is een stijging van 4% ten opzichte van 2015. De totale groei van het aantal ZZP’ers is in 2016 afgevlakt ten opzichte van 2015.

Geplaatst: 24-01-2017
Meldpunt wet DBA

Acht maanden nieuwe norm projectduur

Eén van de grote vragen rond de wet DBA was hoe lang je voor één en dezelfde opdrachtgever kan werken zonder als werknemer gezien te worden. Tot nu toe moesten we het doen met de formulering "gebruikelijke duur". Staatssecretaris Eric Wiebes daar nu meer duidelijkheid over: 8 maanden.

Geplaatst: 27-10-2016
Meldpunt wet DBA

Meldpunt wet DBA

Het Minsterie van Financien stelt binnenkort een Meldpunt DBA open. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen hier melding doen wanneer zij denken dat de wet DBA onbedoelde effecten heeft. Het meldpunt zal bestaan uit een online formulier.

Geplaatst: 27-10-2016
Belastingdienst keurt modelovereenkomsten af

Helft model­overeen­komsten afgekeurd

Als ZZP’er kun je je eigen opgestelde modelovereenkomst binnen het kader van de wet DBA ter keuring voorleggen aan de Belastingdienst. Tot 1 augustus hebben 4.481 freelancers dit gedaan. Maar liefst 1.033 hebben een negatief oordeel ontvangen.

Geplaatst: 03-09-2016
Huur woning aftrekbaar voor ZZP'ers

Huur woning aftrekbaar

Je mag als ZZP’er bijna je volledige huurkosten aftrekken van je winst, dankzij een recente uitspraak van de Hoge Raad. Het huren van een huis kun je een vermogensrecht noemen en de kosten hiervoor opvoeren als bedrijfskosten.

Geplaatst: 24-08-2016
De gevolgen van Brexit

De gevolgen van Brexit

Niet alleen de tech business in het Verenigd Koninkrijk wordt getroffen door de Brexit. Ook in Nederland zullen wij de gevolgen merken, met name door een flinke daling van investeringen.

Geplaatst: 29-06-2016
De wet 'Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties' is in werking getreden. Prangende vragen beantwoord.

Wet DBA; prangende vragen beantwoord

De nieuwe wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties is inmiddels in werking getreden. Tijdens het transitiejaar blijven de gevolgen voor jou als ZZP’er waarschijnlijk redelijk beperkt. Toch heb ook jij een inspanningsverplichting. De meest prangende vragen beantwoord.

Geplaatst: 16-06-2016
IT-Contracts Flex-index juni 2016

Stijging vraag naar ZZP'ers

De hoeveelheid vacante aanvragen voor ZZP ICT’ers is in mei gestegen. Het jaargemiddelde staat hiermee op 99 indexpunten; de hoogste stand sinds 2008. Recruiters verwachten niet dat de nieuwe wetgeving DBA op de korte termijn heel veel invloed zal hebben op de inhuur van tijdelijke ICT expertise.

Geplaatst: 08-06-2016
IT-Contracts Flex-index mei 2016

Recruiter viert vakantie

De vraag naar interim ICT-expertise en daarmee de IT-Contracts Flex-index is in april gedaald. De verklaring voor deze daling is grotendeels te vinden in de eerste week van de meivakantie. De naderende start van de wet DBA heeft vooralsnog niet geleid tot een inhuurstop.

Geplaatst: 11-05-2016
De wet 'Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties' moet nog door de Eerste Kamer

Kun jij na 1 mei 2016 als ZZP’er blijven werken?

De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) brengt veel onrust en onzekerheid met zich mee. Opdrachtgevers waren tot nu toe zo goed als gevrijwaard voor alle risico’s. Na 1 mei gaat dit veranderen. En dat heeft gevolgen voor jou.

Geplaatst: 20-04-2016
IB-ondernemerscheck

Ben jij een echte ondernemer?

Of jij als ZZP’er een echte ondernemer bent? Jij vindt misschien absoluut van wel, maar vindt de Belastingdienst dat ook? Aan de hand van 20 vragen kun je het oordeel van de fiscus checken. Doe de IB-ondernemerscheck!

Geplaatst: 20-04-2016
IT-Contracts Flex-index april 2016

Stijgende tarieven ZZP ICT’ers

Maart was een uitstekende maand voor interim ICT’specialisten. Na de extreme opleving in het aantal opdrachten op IT-Contracts in februari, is de vraag naar ZZP ICT’ers slechts licht gedaald in maart. Met name beheerders verhogen hun tarieven en Javanen worden minder schaars.

Geplaatst: 07-04-2016
Aanpak tekort informaticadocenten

Aanpak tekort informa­tica­docenten: Inf4all

Nederland kampt met een gebrek aan Informaticaleraren en de verwachting is dat dit tekort sterk op zal lopen de komende jaren. Vanaf september bieden diverse Nederlandse bètafaculteiten het zogenaamde schakeltraject Inf4all aan. Doel is om meer informaticaleraren op te leiden.

Geplaatst: 16-03-2016
IT-Contracts Flex-index maart 2016

Explosieve stijging in vraag naar ZZP ICT’ers

De markt voor interim ICT opdrachten heeft een bijzonder goede februarimaand achter de rug. Na een rustige start van het jaar is de IT-Contracts Flex-index flink gestegen naar 115 punten; een stijging van maar liefst 33 indexpunten! Het ICT opdrachtenaanbod is sinds 2008 niet zo hoog geweest.

Geplaatst: 10-02-2016
IT-Contracts Flex-index februari 2016

Meer opdrachten en beschikbare kandidaten

De IT-Contracts Flex-index is na de traditionele decemberdip vier punten gestegen en is daarmee geëindigd op 82 punten. Ook het opdrachtenaanbod levert geen verrassende start van het jaar: rond de 30% van alle opdrachten betreft ontwikkelfuncties waarbij Java en .Net het grootste aandeel hebben.

Geplaatst: 10-02-2016
De wet 'Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties' moet nog door de Eerste Kamer

De gevolgen van Wet DBA

De gevolgen van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties voor jou op een rijtje. Belangrijk punt: de standaard modelovereenkomsten zeggen alleen iets over loonheffingen per opdracht en niet over hoe jij als ondernemer gekwalificeerd wordt!

Geplaatst: 09-02-2016
De wet 'Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties' gaat door

Wet DBA gaat definitief door

VAR vervalt per 1 mei 2016. Er komt een overgangsperiode tot 1 mei 2017. Staatssecretaris Wiebes neemt iets meer tijd voor de afschaffing van de VAR. Hij verwierf hiermee een meerderheid in de Eerste Kamer voor zijn wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties.

Geplaatst: 19-01-2016
De wet 'Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties' moet nog door de Eerste Kamer

Kamerbrief Wiebes wet DBA

Projecten > 3 maanden zijn verdacht

18 pagina’s telt de kamerbrief van staatsecretaris Wiebes om de vragen van de Eerste Kamer rond de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties te beantwoorden.

Geplaatst: 19-01-2016
Internet Explorer versie 11 logo

Oude IE-versie? Uploaden!

Microsoft geeft geen support meer aan oudere versie van Internet Explorer dan versie 11. Door het achterwege blijven van updates en patches zijn oudere versies onveilig geworden. Het is zaak je oude versie te upgraden, ook als je hem niet meer gebruikt.

Geplaatst: 14-01-2016
IT-Contracts Flex-index januari 2016

Rustig jaareinde voor freelancer

De vraag naar ZZP ICT’ers heeft in december een flinke duikeling gemaakt. Het jaargemiddelde van 2015 eindigt op 87 indexpunten. De vraag naar softwareontwikkelaars is het hele jaar bijzonder hoog geweest, zo rond de 30% van alle opdrachten. Interim ICT’ers waren vooral geïnteresseerd in management- , test- en beheeropdrachten.

Geplaatst: 14-01-2016
IT-Contracts Flex-index december 2015

Vraag naar ZZP’er stabiel

De IT-Contracts Flex-index is in november exact gelijk gebleven aan oktober. De vraag naar interim ICT’ers staat daarmee substantieel hoger dan het jaargemiddelde van 88 indexpunten, maar blijft toch achter bij de verwachting. De vraag naar testspecialisten en Javanen was erg hoog.

Geplaatst: 09-12-2015
de Nederlandse Investeringsmonitor

Meer investeringen in ICT

Afgelopen jaar heeft meer dan de helft van de bedrijven geïnvesteerd in hard- of software. Met name organisatie met een jaaromzet boven 5 miljoen zeggen komende jaren te investeren in ICT. "Hoe groter het bedrijf, hoe groter de investeringsbereidheid". Dit blijkt uit de Nederlandse Investeringsmonitor.

Geplaatst: 01-12-2015
IT-Contracts Flex-index november 2015

Herfstvakantie hindert ZZP'er niet

De vraag naar flexibele ICT’inzet heeft in oktober niet geleden onder de herfstvakantie. Opvallend is het relatief lage aantal management rollen, terwijl de vraag naar applicatiebeheerders onverminderd hoog is. De onzekerheid rond Wet DBA lijkt voor kortere contractsduren te zorgen.

Geplaatst: 17-11-2015
Browsergedrag IT-Contracts bezoekers

IE verdwijnt uit top 3 browsers

Internet Explorer dreigt uit de top drie van browsers van IT-Contracts bezoekers te kukelen. Chrome is met 44% de onbetwiste nummer 1, gevolgd door Safari en IE. Samen zijn de drie browsers goed voor 79% van al het Internetverkeer.

Geplaatst: 03-11-2015
De wet 'Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties' moet nog door de Eerste Kamer

DBA vervangt VAR-verklaring

De wet "Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties" komt in de plaats van de VAR-verklaring. ZZP’ers en opdrachtgevers gaan werken conform standaard modelovereenkomsten. Op basis van deze modelovereenkomsten kan de Belastingdienst oordelen over het al dan niet moeten afdragen van loonheffingen.

Geplaatst: 27-10-2015
IT-Contracts Flex-index oktober 2015

Stijging in vraag naar ZZP ICT’ers

In september heeft de vraag naar ZZP ICT’ers een flinke sprong omhoog gemaakt. Het derde kwartaal was de vraag het grootst naar specialisten op het gebied van Java, test, .net, management, consultancy en beheer. De gemiddelde projectduur is licht gestegen net als parttime rollen.

Geplaatst: 15-10-2015
Chrome stopt met Java plugins

Chrome stopt met Java-plugins

Google’s webbrowser Chrome 45 weigert alle NPAPI plugins. Was er eerst nog een overgangsperiode in versie 44 waarin je plugins alsnog kon activeren, nu is het echt over en uit met Java, Silverlight en Unity toevoegingen.

Geplaatst: 15-09-2015
IT-Contracts Flex-index september 2015

Flinke zomerdip in aanvragen

De gemiddelde hoeveelheid opdrachten ligt in 2015 een stuk hoger dan in de voorgaande jaren. Toch heeft de IT-Contracts Flex-index een ongewoon grote daling gehad in augustus en is gedaald naar 71 punten. In september verwachten we een flinke stijging.

Geplaatst: 15-09-2015
Loondienst of ZZP

Loondienst of ZZP

Veel ICT’ers in loondienst overwegen om te gaan freelancen. Niet voor iedereen is de stap naar zelfstandig ondernemerschap echter een slimme. Zeker niet als je motief puur financieel is. Dit artikel helpt je een gefundeerde keuze te maken en helpt je je juiste uurtarief te bepalen.

Geplaatst: 19-08-2015
IT-Contracts Flex-index augustus 2015

Freelancer viert vakantie

De IT-Contracts Flex-index is in juli gedaald naar 86 punten. De Flex-index geeft aan hoeveel ICT opdrachten er per maand worden uitgeschreven, en vertoont de traditionele zomerdip. We zien een "normale" daling in de markt voor ZZP ICT opdrachten.

Geplaatst: 18-08-2015
IT-Contracts Flex-index juli 2015

Prima junimaand voor ICT freelancer

In de eerste helft van 2015 is de freelance ICT arbeidsmarkt beduidend krapper geworden. Toch zijn de tarieven stabiel gebleven. De hoeveelheid ICT opdrachten stond in juni exact gelijk aan januari 2008, vlak voor de start van de financiële en bankencrises.

Geplaatst: 07-07-2015
Flinke groei ICT ZZP’ers in 2014

Ruim 9% ZZP'ers in 2014

Volgens het CBS werkte 9,4% van de werkzame beroepsbevolking als ZZP’er aan in 2014. 2,3% van de werkenden was gedetacheerd en met 2,7% uitzendkrachten komt het totaal aan flexibele arbeidsverhoudingen op bijna 15% van de totale beroepsbevolking.

Geplaatst: 18-06-2015
Verbond verzekeraars tegen verplichte AOV-verzekering voor ZZP’ers

Verbond verzekeraars tegen verplichte AOV-verzekering voor ZZP’ers

Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers. De politiek wil het graag, ZZP’ers niet en nu keert ook het Verbond van Verzekeraars zich tegen het plan. Een goede aanleiding het onzalige plan nu definitief van tafel te vegen.

Geplaatst: 18-06-2015
IT-Contracts Flex-index juni 2015

Meimaand vakantiemaand

De hoeveelheid nieuwe ICT opdrachten heeft in mei een flinke duikeling gemaakt. De vraag naar ZZP ICT'ers daalde dus flink, maar de freelancer zelf bleef ondanks de vakantie actief op zoek. Dit maakte dat er flink geconcurreerd werd op de beschikbare aanvragen.

Geplaatst: 11-06-2015
IT-Contracts Flex-index mei 2015

Lichte daling aantal ICT’opdrachten

De IT-Contracts Flex-index is in april licht gedaald. Deze daling goeddeels te verklaren door de vele vrije dagen van april. De hoeveelheid interim vacatures voor managementfuncties zit flink in de lift. Javanen en .netters zijn het meest gewild en tegelijkertijd schaars.

Geplaatst: 12-05-2015
VAR BGL in prullenbak

VAR BGL in prullenbak

Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, haalt bakzeil inzake de VAR BGL. Hij komt met een nieuw voorstel om schijnzelfstandigheid bij ZZP’ers tegen te gaan. Het voorstel ligt inmiddels in de Tweede Kamer. Het nieuwe plan zou per 1 januari 2016 in moeten gaan.

Geplaatst: 21-04-2015
IT-Contracts Flex-index april 2015

Flinke stijging aantal ICT’opdrachten

De IT-Contracts Flex-index is in maart flink gestegen en heeft een stand van 103 punten bereikt. Hiermee staat deze graadmeter voor de freelance ICT’markt op het hoogste punt sinds oktober 2014. In de afgelopen vijf jaar heeft de index slechts vijf keer eerder boven de 100 punten gestaan.

Geplaatst: 15-04-2015
mobiele bezoekers IT-Contracts

Apple favoriet bij mobiele ICT'ers

Werkzoekende freelance ICT’ers bezoeken IT-Contracts steeds vaker mobiel. Wat hierbij opvalt, is de keuze voor mobiele apparaten. Apple blijkt veruit favoriet te zijn.

Geplaatst: 27-03-2015
Witte Huis logo

Obama's TechHire Initiative

Obama lanceerde gisteren een plan om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar technologietalenten in de VS. Hij is bereid 100 miljoen te investeren in het TechHire Initiative. Doel is dat deze "well-paying technology jobs" ook bereikbaar worden voor werknemers zonder 4-jarige IT-studies.

Geplaatst: 10-03-2015
IT-Contracts Flex-index maart 2015

Vraag naar ZZP ICT’ers stabiel

De IT-Contracts Flex-index heeft in februari een stand van 80 punten bereikt. Hiermee staat de graadmeter voor de freelance ICT’markt nagenoeg gelijk aan januari en december. Na de groei in de tweede helft in 2014 staat de index nu op exact dezelfde hoogte als een jaar geleden.

Geplaatst: 10-03-2015
IT-Contracts Flex-index februari 2015

2015 start rustig voor freelance ICT’er

De IT-Contracts Flex-index is 2015 rustig begonnen. De vraag naar interim ICT’ers is licht gestegen. Na de eindejaardsdip in december is de index 2 punten gestegen in januari naar 81 punten. Vooral Java-ontwikkelaars zijn veelgevraagd.

Geplaatst: 17-02-2015
VAR-BGL uitgesteld

Verplicht pensioen voor ZZP'ers; een slecht idee!

De AFM pleit ervoor dat ZZP'ers verplicht een pensioen moeten opbouwen. IT-Contracts vindt dit een slecht idee. Wij zien meer in een slimmer fiscaal stelsel en betere voorlichting.

Geplaatst: 13-01-2015
IT-Contracts Flex-index januari 2015

2014 was positief jaar voor freelance ICT’er

Terugblikkend op 2014 zien we een duidelijk verschil tussen het eerste halfjaar en het tweede. Tijdens de eerste helft van 2014 was de vraag naar zzp ICT’ers erg stabiel. Vanaf juli zien we een stijgende lijn ontstaan. Ontwikkelaars waren het hele jaar door in trek.

Geplaatst: 15-01-2015
Flinke groei aantal ICT ZZP’ers in 2014

Flinke groei aantal ICT ZZP’ers in 2014

Het aantal ZZP’ers is in 2014 flink gegroeid. Volgens de Kamer van Koophandel werkten in 2014 in totaal 50.431 mensen als ZZP’er binnen de categorie “ICT en media”. Dit is 6% van de totale groep ZZP’ers.

Geplaatst: 13-01-2015
VAR-BGL uitgesteld

VAR-BGL tot nader order uitgesteld

Tijdens de procedurevergadering van de Tweede Kamer is gisteren, 18-122014, de veelbesproken en -bekritiseerde VAR-BGL uitgesteld. Of dit uitstel ook definitief afstel zal betekenen is nog niet duidelijk.

Geplaatst: 19-12-2014
Flex-index

Interim ICT’er zet stapje terug

Na de explosieve stijging in oktober is de vraag naar freelance ICT’ers in november weer wat afgezwakt. De vraag naar Java en .net specialisten is onverminderd groot.

Geplaatst: 16-12-2014
Flex-index

IT-Contracts breidt diensten uit naar België

Al ruim 14 jaar is IT-Contracts het portal waar ICT professionals hun opdrachten kunnen vinden. Vanaf vandaag slaan wij onze vleugels uit naar België!

Geplaatst: 17-11-2014
Flex-index

Explosieve vraag project­managers

De vraag naar projectmanagers is opvallend sterk gestegen in oktober. Het laatste kwartaal van 2014 is mede hierdoor uitstekend begonnen voor de zelfstandig ICT-specialist. De IT-Contracts Flex-index heeft het hoogste niveau sinds juli 2011 bereikt!

Geplaatst: 4-11-2014
VAR webmodule

VAR webmodule toch niet per opdracht

Er is een hoop onrust over de frequentie waarmee de VAR-verklaring na introductie van de webmodule aangevraagd moet gaan worden. Iedere opdracht opnieuw een aanvraag doen? Dit lijkt niet het geval te worden!

Geplaatst: 11-9-2014
Flex-index

Aanhoudende stijging vraag ZZP’ers

De vraag naar ZZP ICT-expertise is in september flink gestegen. De IT-Contracts Flex-index noteerde maar liefst 93 punten. Met name de vraag naar (project-) managers is aan het stijgen.

Geplaatst: 05-10-2014
Flex-index

Goede zomer voor ZZP-ers

Freelance ICT-ers hebben een goede zomer achter de rug. In juli bereikte de IT-Contracts Flex-index 86 punten en in augustus is dit niveau behouden.

Geplaatst: 04-09-2014
Online leren programmeren kan vaak gratis

Leren programmeren? Vaak gratis!

Programmeren is hot. Is het voor jou tijd om expert te worden in een van de veelgevraagde programmeertalen of je kennis & kunde op te poetsen? Veel opleidingen worden geheel gratis online aangeboden!

Geplaatst: 01-09-2014
Flex-index

Prima julimaand voor ICT freelancer

De IT-Contracts Flex-index is in juli wederom licht gestegen. De index staat op dat is het hoogste niveau van 2014 én de hoogste stand sinds januari 2013. Terwijl de werkloosheid onder IT-ers steeg in juli gaat het in de markt voor ICT opdrachten relatief goed in de eerste vakantiemaand van 2014.

Geplaatst: 9-8-2014
Pensioenfonds ZZP'ers per 1-1-2015

ZZP pensioen start op 1 januari as.

Het vrijwillige pensioenfonds voor ZZP’ers gaat definitief van start per 1 januari 2015. Binnen dit fonds kunnen ZZP’ers belastingvrij sparen net zoals werknemers in vaste dienst.

Geplaatst: 20-06-2014
Safari jaagt op IE

Safari jaagt op IE

Er vindt een verschuiving plaats op de browsermarkt. Op IT-Contracts stijgt Chrome langzaam verder, terwijl IE steeds verder moet inleveren. Vooral Safari profiteert en dreigt nu Internet Explorer van de tweede positie te stoten.

Geplaatst: 4-6-2014
Flex-index

Rustige meimaand voor ZZP-markt

De Flex-index is in mei licht gedaald naar 81 punten. Vooral de meivakantie was hier debet aan. De graadmeter voor de hoeveelheid opdrachten voor ICT specialisten staat er met 83 punten gemiddeld, na vijf maanden gelijk bij als in 2013.

Geplaatst: 4-6-2014
Flex-index

Weinig beweging in aantal ICT opdrachten

Er zat in april weinig beweging in de markt, het aantal opdrachten is wel iets groter dan in dezelfde periode vorig jaar en behoorlijk hoger dan in 2012. Ontwikkelaars blijven zeer gewild, met name Java specialisten

Geplaatst: 13-5-2014
Google Glass

Google Glass, het oog wil ook wat

Op 15 april is Google Glass te koop. Voor inwoners van de VS. Tot nu toe was de bril alleen nog beschikbaar voor een select groepje proefkonijnen. Maar dat heeft de futuristisch ogende bril nou niet bepaald hip en geliefd gemaakt.

Geplaatst: 15-4-2014
Flex-index april 2014

Toename aantal ICT opdrachten

Het gaat langzaam wat beter in de markt voor freelance ICT-specialisten. De IT-Contracts Flex-index is in maart gestegen naar 84 punten. Hiermee staat de index op het hoogste punt in 14 maanden.

Geplaatst: 10-4-2014
Overboord met die VAR!

Overboord met die VAR!

Iedere zzp'er krijgt ermee te maken: de VAR. Een draak van een concept waar we niet omheen kunnen maar wel graag vanaf willen. Wat mij betreft kunnen we beter gewoon stoppen met die hele VAR.

Geplaatst: 28-3-2014
Flex-index maart 2014

Markt voor zzp’ers blijft stabiel

De IT-Contracts Flex-index is in februari geëindigd op 81 punten. De index staat nog steeds op een relatief laag niveau maar februari was wel iets beter dan in 2013 toen de index op 78 punten stond.

Geplaatst: 7-3-2014
Spaarvarken - pensioen

Pensioen voor zzp'ers; collectief? Liever niet!

Er komt een vrijwillig collectief pensioenfonds voor ZZP'ers. Dit initiatief komt uit de koker van vakbonden en belangenorganisaties dus dat zij iets gezamenlijks creëerden is niet verwonderlijk maar is het nou wel zo'n goed idee?

Geplaatst: 7-2-2014
Flex-index februari 2014

Het nieuwe jaar is prima begonnen voor zelfstandig ICT specialisten.

De IT-Contracts Flex-index is geëindigd op 83 punten en dat is samen met november 2013 de hoogste stand in 12 maanden. 10% van alle nieuwe opdrachten waren voor management functies.

Geplaatst: 6-2-2014
Aantal ZZP ondernemingen flink gegroeid in 2013

Stijging startende ZZP'ers in 2013

In 2013 zijn in Nederland bijna 150.263 personen een onderneming gestart. Dit zijn er 16.998 meer dan in 2012, een toename van 13%. Maar liefst 96% hiervan startte een eenmanszaak.

Geplaatst: 15-01-2014
Flex-index jaaroverzicht 2013

2013 redelijk jaar voor ICT freelancer

2013 was een redelijk jaar voor ZZP ICT-ers. De IT-Contracts Flex-index, die aangeeft hoeveel aanvragen er worden uitgezet voor zelfstandige ICT specialisten, scoorde een jaargemiddelde van 81 punten.

Geplaatst: 9-01-2014
Belastingtarieven 2014

ZZP en de belastingdienst in 2014

Het Belastingplan 2014 heeft diverse fiscale wijzigingen in 2014 voor ZZP'ers in petto. Wij zetten de belangrijkste belastingwijzigingen voor je op een rijtje.

Geplaatst: 8-01-2014
Flex-index november

Weer lichte stijging in ICT opdrachten­aanbod

De IT-Contracts Flex-index is voor de derde maand op rij licht gestegen. De index die aangeeft hoeveel opdrachten er worden uitgezet voor ICT specialisten is in november geëindigd op 83 punten en dat is, op januari na, het hoogste punt van 2013.

Geplaatst: 5-12-2013
Browserkeuze

ICT'ers zijn eigenwijze browsers

IT-Contracts heeft het browsergedrag van freelance ICT'ers onderzocht. ZZP IT-ers blijken de voorkeur te geven aan Internet Explorer en wijken daarmee af van de gemiddelde internetter die de voorkeur geeft aan Google Chrome.

Geplaatst: 19-11-2013
Flex-index

Voorzichtig optimisme freelance ICT-markt

Er zijn wat positieve signalen merkbaar in de markt voor zelfstandig ICT specialisten. De Europese economie vertoont een licht verbeterd beeld en daarnaast zijn recruiters die zich bezig houden met ICT inhuur ook voorzichtig wat positiever geworden.

Geplaatst: 12-11-2013
Mobiel vs desktop

Mobiel solliciteren vervijf­voudigd

Mobiel Internet maakt wereldwijd een onstuitbare opmars. Ook op IT-Contracts neemt het aandeel mobiele gebruikers nog iedere maand toe. Wel is duidelijk dat de mobiele gebruiker vaak een ander doel heeft dan degene achter een desktop.

Geplaatst: 22-10-2013
Flex-index

Gaat de markt voor ICT freelancers aantrekken?

Oktober is traditioneel een goede maand voor de hoeveelheid ICT opdrachten en vorig jaar gaf oktober zelfs een opleving van maar liefst 20 punten in de Flex-index. Of we dit jaar hetzelfde gaan zien is lastig in te schatten.

Geplaatst: 4-10-2013
Google Doodle

Google 15 jaar; feest met nieuwe features

Vandaag viert Google zijn 15e verjaardag met een Google Doodle en game in het logo van de zoekgigant. Plus de vooraankondiging van weer nieuwe productontwikkelingen.


Geplaatst: 27-9-2013
Halbe Zijlstra VVD

Lagere aftrek doet niets aan schijn­construc­ties ZZP'ers

VVD-er Zijlstra stelt dat het verlagen van de belastingaftrek het aantal schijnconstructies zal verminderen. Daar geloof ik niks van.

Geplaatst: 25-9-2013
Candy Crush Saga speelveld 208

De (oneerlijke?) verleiding van Candy Crush Saga

Hoe Free To Play (F2P) is Candy crush Saga eigenlijk echt? Een onderzoek naar de verleidingstactieken en opbrengsten van een wereld vol snoepjes, kleurenbommen, plakkerige chocolade en meer zoetigheid.

Geplaatst: 24-9-2013
Opbouw uurtarief ZZP-ers in vergelijking met bruto salaris

De gevolgen van prinsjesdag 2013 voor ZZP'ers

Volgens de troonrede kampt Nederland sinds vijf jaar met de economische crisis en de gevolgen hiervan worden steeds voelbaarder. Zoals verwacht, worden ZZP’ers in de kabinetsplannen niet bepaald ontzien.

Geplaatst: 21-9-2013
Flex-index

Vraag naar technische freelancer blijft hoog

Flex-Index augustus 2013: aantal ICT opdrachten vrij stabiel deze zomer. De IT-Contracts Flex-index, graadmeter voor de hoeveelheid interim ICT opdrachten in de Nederlandse markt, is in augustus licht gedaald naar 77 punten.

Geplaatst: 4-9-2013